34 19 1 52,651 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Bruto-kosten. Netto-kosten. Bedrag. Bedrag. Bedrag. 3,66 2.441,55 9,69 16.195,38 16.195,38 0,30 54 585 87.870,41 11.252,62 15.432,14 0,34 0,20 78 728 83.375,64 21.555,47 61.820,17 0,34 245 387 Totaal ƒ2.704.470,31 ƒ1.276.640,70 1.427.829,61 Totaal-generaal Kosten. Ziekenhuisverpleging (inclusief Barakverpleging) 648 128 6.372.290,54 9,83 la 110.852,51 3 5> 65.500,— 4 5 Bijdragen. 5.947.472,89 1 686.170,16 2 6.633.643,05 J Herverzekeringspremie Tekort Kosten van vervoer Controle- en administratiekosten Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheids dienst Aandeel in de algemene onkosten van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Belan gen Niet-verzekerden. in ziekenhuizen in sanatoria in barakken verstrekking van penicilline, streptomycine en para- amino-salicylzuur Vrijwillig verzekerden, voor zover niet gedekt door de herverzekeringspremie Vervoerkosten 147 855 96 517 1 015 41 776 12 557 252 38 011 40 480 237 90.347,85 2.301,05 15.402,62 1.415,95 Aantal verpleegdagen. 2,50 10,08' 2.477,44 2.301,05 Gemiddelde per dag. 145.578,50 3,49 46.016,67 13.647,92 1.363,30 Gemid- j delde i per dag. Ver pleeg dagen. Bijlage 9 (Zie blz. 7) GENEESKUNDIGE ARMENVERZORGING. Bijlage 10. (Zie blz. 8) GEMEENTELIJK BUREAU VOOR ZIEKENHUISVERPLEGING. Baten Afd. B. volgno. Lasten Afd. B. volgno. I” I,» 2,17 ^0J4 90.483,69 1,15 380.539,96 4,83 953,88 ƒ1.277.594,58 0,09 Bijdragen (inclusief herverzekeringspremie aanvullend verzekerden) 0,25 1.740.844,12 7,09 901.345,02 3,67/ 839.499,10 3,42 i Gemid- i delde per dag. 351.689,99 9,25 2,23 9,71 397.209,68;9,51 76.755,93!,, 6,11 9,69 1.406.263,55 9,51 879.789,55 5,95 526.474,— - 240.971,38 10.233,55 ,M),30 492.602,54 9,02 284.811,99 5,22 207.790,55 3,80 601.076,68 1.017,35 ƒ2.029.923,64 601.076,68 1.971,23 ƒ3.307.518,22 85.000,— 6.633.643,05 j Gemid- I delde i per dag. 251.631,181 6,02 30.739,261,, 2,45 2.441,551,, Vreemdelingen en staatlozen Politieke delinquenten Bijdragen N.S.V. zijn in mindering gebracht op de kosten. Niet-aanvullend verzekerden. in ziekenhuizen in sanatoria in barakken verstrekking van penicilline, streptomycine en para- amino-salicylzuur Aanvullend verzekerden. in ziekenhuizen in sanatoria in barakken verstrekking van penicilline, streptomycine en para- amino-salicylzuur 1.754,70 3,56 2,50 10,08 26.684,76 471.023,65 5,98 240.971,38 10.233,55 74.452,58 1,96 277.237,41 7,29 0,06 9,71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 466