34 20 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Geëvacueerden. Totaal 1951. Totaal 1950. 3.755,50 Wekelijkse uitkeringen ƒ342.510,95 1.262.499,25 1.011.007,67 363,54 13- 2.238,34 179,47 5.929,16 52,67 52,67 2.623,90 2.623,90 12.374,90 7, 7» 468,65 271’50 1.542/5 105.342,36 Totaal bijzondere kosten 192,47 271,50 3.145,22 276.142,13/ 319.388,37 ƒ903.008,17 Verstrekte voorschotten 919.982,95/ 184.483,60 16,10 34,25 25,— 77 Totaal restituties 108.650,41 ƒ137.866,70 246.592,46/ 132.519,52 16,10 34,25 25,— Totaal 1951 ƒ989.532,84 2.391,28 3.992,75 ƒ1.212.994,78 ƒ2.212.031,87 3.120,22 Totaal 1950 ƒ981.910,12 9.511,40 3.242,95 ƒ1.382.360,12 34.760,78 ƒ352.934,87 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 Bijlage 11. (Zie biz. 11). Kosten wegens hulpverlening Zaken. 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 >7 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 M 77 77 77 77 Oorlogs slachtoffers. 104.263,51 503,71 32.738,47 6.608,18 460,07 328,69 418,36 Trekkers van i Duitse sociale renten. i Represaille slachtoffers. Indonesisch gerepatrieerden. 2.933,64 112.444,36 28,60 10.528,04 403,76 1.570,15 2.801,77 35.672,11 119.052,54 488,67 114.971,02 907,47 9.104,36, 524.501, 1.441,76, 811,52, 468,65 7.355,79 122.580,44 5.230,77 44.358,57 10.782,77 74.387,31 14.980,20 1.089*14 1.601,98 72.402,29 10.252,85 39.442,36 9.490,40 931,62 5.423,72 18.411,07 1.911,84 3.220,13,, M Algemene onkosten 1951 ƒ123.098,56 Algemene onkosten 1950 98.983,88 ƒ167.190,58 16.974,78 18.737,84 3.722,26 44.993,31 587,30 26,50 111,70 39,— 5.404,33 I 8.517,06 i 498,— 1.330,06 I 772,52 82.124,02/ 9.255,12,, 50.397,64,, n Tegemoetkoming in de kos ten van opslag van inboe dels Vergoeding van transport kosten gereëvacueerden Tegemoetkoming in de kos ten van inrichting der nieuwe woning van ge reëvacueerden Diversen Restituties: Wekelijkse uitkeringen Ziekenhuisverpleging Verzorging in inrichtingen en bij particulieren Voorschotten Diversen Ziekenhuisverpleging Kosten i.v.m. ziekte Geneeskundige behandeling en onderzoek Reis- en vervoerkosten Verzorging in inrichtingen en bij particulieren Gezinsverzorging Huisraad, kleding, dekking, enz Winteruitkering Compensatie-uitkering Kerstuitkering Begrafenissen 77.425,52/ 4.925,36,, voor rekening van de Dienst voor Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Binnenlandse 42.374,64 \f 363,54 63.310,83 5.532,86 ƒ914.017,89 I 2.214,91 35.050,88 4.561,82 5.541/4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 467