I 34 34 26 27 I f I I f VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Bedrijfsrekening over 1951. I. Werkelijk bedrag. Begroot bedrag. Hoofdstuk. BATEN. LASTEN. Hoofdstuk. 16.081.709,34 16.254.000,— 5.947.472,89 6.128.100,— ƒ686.170,16 Tekort 6.781.100,— 6.633.643,05 I 6.781.100,— 6.633.643.05 1 101.135.601 120.000,— 2 28.720,80 40.000 2.360.400,— 2.335.130,43 3 2.360.400,— 2.464.986,83 2.520.400,— Afd. A. ƒ16.081.709,34 Afd. B Afd. B. Afd. G. Afd. G. 25.555.500 VI. VII. VIII. IX. 3 4 Bijdragen sanatoriumverpleging Verhaal van bijdragen voor pensioen VI. VII. VIII. 1 2 3 Afdeling B. Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging. Kosten van verpleging van verzekerden Kosten van verpleging van verzekerden in sanatoria Kosten van vervoer Contróle- en administratiekosten G.G. en G.D Algemene onkosten Recapitulatie: Steunverlening ingevolge de Armenwet Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging. Steunverlening geheel of ten dele ten laste van het Rijk 573.229,11 1.218.228,16 384.600,88 101.135,60 28.720,80 88.951,31 33.992,02 - Namens het Bestuur van de Gemeente lijke Dienst voor Sociale Belangen, C. H. P. W. v. d. OEVER, Voorzitter. H. THIERRY, Secretaris. I. II. Ha. Ilb. III. IV. V. 16.254.000,— 6.781.100,— 2.520.400,— 6.633.643,05 2.464.986,83 Volgno. 1 2 I. II. Ha. Ilb. III. IV. V. 16.254.000,— 6.781.100,— 2.520.400,— De Administrateur, W. A. ENGELS. Volgno. 1 2 3 4 5 111.052,42 93.550,36 31.377,84 120.000,— 40.000,— j 65.500,— 85.000,— 6.507.000,— 123.600’— 65.500,— 85.000,— f 16.081.709,3 6.633.643,0 2.464.986,8 25.180.33'9.- UVllllgVU- - Restitutie door de Gemeente van de kosten van steunverlening aan politieke delin quenten Restitutie door de Dienst voor Maatschappelijke Zorg van de kosten van hulpver lening aan oorlogsslachtoffers e.d 6.372.290,54 HO.852,’51 2.856.727,80 1.943,68 567.300,— 1.211.300,— 344.000,— Memorie Afdeling G. Steunverlening geheel of ten dele ten laste van het Rijk. Restitutie door de Gemeente van 75 van de kosten van steunverlening aan vreem delingen 71.398,16 600.562,35 312.931,85 186,82 12.001.978,06 39.400,— 568.900,— 238.300,— Memorie 12.594.900,— I 2.741.869*81 11.024.373^65 16.464,40 J 103.000,— 100.800,— 33.100,— 2.574.100,— 1.500,— 2.335.130,4! 2.464.986,8! 2.520.400,— 686.170,11 Afdeling G. Steunverlening geheel of ten dele ten laste van het Rijk. Kosten van steunverlening aan vreemdelingen Kosten van steunverlening aan politieke delinquenten Kosten wegens hulpverlening aan oorlogsslachtoffers e.d. voor rekening van de Dienst voor Maatschappelijke Zorg Afdeling A. Steunverlening ingevolge de Armenwet. Vorige diensten Algemeen beheer Exploitatie werkplaats Exploitatie vrachtauto’s Ondersteuning met geld of levensbehoeften, verzorging, verpleging in ziekenhuizen Werkverschaffing volgens artikel 29 der Armenwet Kosteloze genees-, heel- en verloskundige hulp buiten ziekenhuizen, maatschappelijk werk voor zieken, herstellenden en kraamvrouwen, hulp in de huishouding, enz. Tehuizen in eigen beheer voor oude lieden, enz Gemeentelijke Werkplaatsen voor Blinden c.a Overige baten Subsidie van de Gemeente ’s-Gravenhage VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN Werkverschaffing volgens artikel 29 der Armenwet Kosteloze genees-, heel- en verloskundige hulp buiten ziekenhuizen, maatschappelijk werk voor zieken, herstellenden en kraamvrouwen, hulp in de huishouding, enz. Tehuizen in eigen beheer voor oude lieden, enz Gemeentelijke Werkplaatsen voor Blinden c.a Overige lasten- - Begroot bedrag. Werkelijk bedrag. Recapitulatie: Afd. A. Steunverlening ingevolge de Armenwet Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging Steunverlening geheel of ten dele ten laste van het Rijk Afdeling A. Steunverlening ingevolge de Armenwet. Vorige diensten Algemeen beheer Exploitatie werkplaats Exploitatie vrachtauto’s Ondersteuning met geld of levensbehoeften, verzorging, verpleging in ziekenhuizen az ---’- ƒ25.555.500— j ƒ25.180.339,22 2.756.400,— Afd. B. Gemeentelijk Bureau voor Ziekenhuisverpleging. Bijdragen van ziekenfondsen t.b.v. verpleging van verzekerden Het niet door herverzekeringspremie gedekte bedrag wegens kosten van verpleging van vrijwillig verzekerden ƒ601.076,68 idem van verplicht verzekerden85.093,48 653.000,— 100.800,— 33.100,— 11.220.600,— 20.500,— ƒ16.254.000,— j 16.081.709,34

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 472