1 I 34 34 I f f f f f 35 f f f 34 VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCIALE BELANGEN de uitgaven sedert 1942 (vervolg). 1945 1944 1943 1942 1946 1947 1948 1949 1950 1951 Aantal inwoners per 1 Jan. 450 950. 451 991. 507 351. 520 875. 476 317. 523 650. 542 073. 552 154. 558 848. 571 853. 34.975,65 12.887,44 1.648,38 Kosten hulpverlening Exploitatie Noodtehuizen 125.323,33 Netto exploitatiekosten 20.045,72 1 8.324.040,28 9.456.176,29 10.990.773,03 12.001.978,06 er. 276.687,26s 192.798,12’ 758.723,59’ 64.012,72 33.874,03 1.779,51 cr. cr. cr. 5, 34.975,65 12.887,44 1.648,38 125.323’33 20.045,72 8.792.966,16 7.197.617,67 9.138.230,88 13.973.133,47 8.545.153,48’ Totaal 8.720.390,52 f 8.322.260,77 9.456.176,29 10.990.773,03 12.001.978,06 19,50 15,93 18,01 26,83 17,94 Netto kosten per inwoner 16,65 15,35 17,13 19,67 20,99 Gem. Bureau voor Sociaal-Economische hulp verlening aan kleine zelfstandigen 8.040.886,61’ 25.857,35 311.114,94 6.469.293,28’ 27.982,33 494.656,49 7.764.249,34’ 49.949,17 667.104,73 8.339.413.95’ 143.781,42 647,50 8.819.412,20 85.193,37 V. Overzicht van na 19 Mei 1945 (ingaande 20 Mei 1945 ondergebracht Gem. Bureau voor Soc. Economische hulpver- I lening aan kleine zelfstandigen Exploitatie Noodtehuizen Recapitulatie Steunverlening ingevolge de Armenwet 10.679.503,59’ Gem. Bureau voor Ziekenhuisverpleging Werkloosheidsvoorzieningi Gem. Sociaal Bureau voor in het buitenland ge plaatsten Opgemerkt dient te worden, dat in dit overzicht niet tot uitdrukking komen: kosten werkloosheidsvoorziening en hulpverlening aan kleine zelfstandigen bij het Gem. Bureau voor Werklozenzorg). kosten exploitatie noodtehuizen tot 13 Mei 1946 (tot 13 Mei 1946 ondergebracht bij de Gem. Dienst voor de Noodtehuizen). 24.126,71 3.269.503,16’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 477