IS il 35 l - s I 2 240 2 Goede medewerking werd ondervonden van de leer krachten van de scholen, welke aan de melkverstrek- king deelnemen. Voor het welslagen van de melkver- strekking is deze medewerking onmisbaar. De melkverstrekking door het Plaatselijk School- melkcomité, waarvan de uitvoering aan de Dienst is opgedragen, had gedurende het gehele jaar plaats. In totaal werden verstrekt 859,898 liters gepasteuri seerde gestandaardiseerde melk. Tabel II geeft een overzicht van de verstrekking op de laatste volledige verstrekkingsdag in 1951. Gemiddeld werden per dag verstrekt 4 500 liters. Aangezien per deelnemer per dag verstrekt werd liter, was het gemiddeld aantal deelnemers per dag 18 000. Dank zij de medewerking van het Centraal School- melkcomité kon de bijdrage van de ouders met ingang van 12 Maart 1951 worden verlaagd van ƒ0,26 tot 0,22 per deelnemer per week. Deze belangrijke verlaging der ouderbijdrage, waar door de prijs daalde beneden die van flessenmelk thuis, en de gevoerde propaganda, hebben het gemiddelde aantal deelnemers per dag doen stijgen van 13 300 in 1950 tot 18 000 in 1951. Aan het einde van het verslagjaar bedroeg het aantal deelnemers 24 500. Per kind konden worden verstrekt 1 stel bovengoed, 2 stellen ondergoed, 1 paar schoenen en op aanvraag 1 paar klompen en door bemiddeling van de Gemeente lijke Schoeiseldienst 4 schoenreparaties. In totaal werd in het jaar 1951 voor 7 121 kinderen een aanvraag voor gratis verstrekking van kleding en/of schoeisel behandeld. Geholpen werden 6 636 kinderen, op grond van artikel 36 der Leerplichtwet, waarvan 3 081 kinderen aan bovengoed, ondergoed en schoenen, 56 aan bovengoed, 106 aan bovengoed en ondergoed, 775 aan bovengoed en schoenen, 1 aan bovengoed en klompen, 2 335 aan ondergoed, 57 aan ondergoed en klompen, 59 aan ondergoed en schoenen, 20 aan klom pen, 145 aan schoenen en 1 aan diverse kledingstukken. In totaal werden verstrekt 26 980 stuks kleding, 4 060 paren schoenen en 78 paren klompen, te verdelen als volgt. fel 68 j 22 062 i VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG Tabel I. Schoolvoeding. Menu. laatste de op Gratis. 1 2 69 69 2 68 Totaal 191 123 24 425 Het vlees wordt meestal in de vorm van een balletje gehakt of een stukje Pap. Gortpap Griesmeelpap Havermoutpap Rijstepap met pruimen Stamppot van Andijvie Bieten Bloemkool Boerenkool Bruine bonen Erwten Groenekool Koolraap Koolraap en groenekool Peen en uien Prei Raapstelen Rodekool Savoyekool Snijbonen Spinazie Spitskool Stoofsla Uien Witlof Zuurkool met spek Soep. Bloemkoolsoep Bruinebonensoep Erwtensoep Macaronisoep Tomatensoep Vermicellisoep 1 33 37 1 6 9 15 7 19 8 0,31 0,252 0,442 0,405 0,288 0,256 0,356 0,279 0,297 0,277 0,206 0,332 0,314 0,322 0,51 0,409 0,454 0,335 0,228 0,283 0,426 0,247 0,243 0,23 0,339 0,274 0,249 0,242 0,287 0,277 0,242 Diverse inrichtingen Aantal I scholen. 36 50 10 2 2 16 34 4 3 1 15 10 4 5 650 paren kousen, 4 060 paren schoenen, 78 paren klompen. 15 57 5 3 36 6 73 606 203 4 1 253 810 151 10 1 4 214 8 173 777 59 97 2 050 4918 464 123 40 1 551 1 535 287 5? 18 10 1 6 3 1 3 2 5 22 1 3 10 17 2 9 6 12 2 1 3 Kostprijs grondstoffen per liter. R. K. scholen V.o. L.o. B.l.o. V.g.l.o. (M.)u.l.o. Verstrekking schoolmelk. f0.20 p.w. gekookte worst aan het menu toegevoegd, terwyl van tijd tot tijd een ei of fruit wordt verstrekt. Verstrekking kleding en schoeisel. Jongenskleding. 2 204 blouses, 2 205 bovenbroeken, 3 060 hemden, 1 468 borstrokken, 3 055 onderbroeken, 4 138 7 531 568 55 96 1 472 1 520 252 1 782 4 051 308 113 39 79 15 34 Aantal verstrekkingen af 0,22 I p.w. Tabel II. Stand verstrekking schoolmelk volledige verstrekkingsdag in 1951. Meisjeskleding. 1 802 jurken, 2 572 directoires, 2 568 camisoles, 2 396 onderjurken, Verstrekt (aantal malen). Openbare scholen. V.o L.o B.l.o V.g.l.o. (M.)u.l.o. Prot.-Chr.- en Neutr. scholen V.o. L.o B.l.o. V.g.l.o. (M.)u.l.o. Totaal aantal deel nemers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 479