I 1 I I i FiJl -.2 N S? hliillll J5 i iililOOO 35 35 I i 1 a i i I "5 c 5 gif Pi ïhHlhssH £-g:!i,:SS5Ü5">>S-.- OOmm<O o j I 1 ifl P - s slfilSsHl Sï :I la S g 3 (5 11 l II I s ifsjlh SS I 6 7 S 8 3 *g R s s. m' oo CM 1.8 3 3 i i 82 CM 5 S S I 2 2 W ca 5 Is 2 1 1 2 5 ■f 8 -sa-OgS 3 j S? a 32L22KR2SS m x©' ©C o m cc O s e C o •8 -S z g -|5 Ifif-ssli S.s-O 2 £2 5J? 8'-"- g_- -ö - 5 L 3 u u M O O S c c f f gi qjt -v I 5 5 g 5 U o <£*a'u£ü 5 t; 3 s 5 c 2 2 c I O cü 2 S 3 .5 :-s :s 2 s ts --s a> 42 O X g I •- .2 .-8 3 g J?43 -8 8 cd *- z 5 te .opt'd H H Ji 3 HM*;. s I E E? I è“g> 5 -> s- o z VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. VERSLAG VAN DE GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SCHOOLKINDERZORG. cm' "Si s s CM s 5 X z w Q X u c/s es X Z w O z H H N W CD *5 •Si O\ x© OO X©' m CM x© m •h O' *a CM CM z> E «ry X© O\ R O' c 7 y O c: O x© «a CM Ox’ jg o v? R cm cm oo -D E u O R o. c J5 tS o CM CM m m m OC' Xf 00 o ox' •X x© JA G ■8 72 S3 g I <u <D "3 op ’o •p o <U cd y> m cm oo oo CM m m' C f cd E Q 3 O OX Xf mm x© oc r- m r m cm oo x© xf xf - r- xf r- o. rr O>' CM o lm I oo O lm r s r I oo Q lm r~ m cm cm’ m r~ x© Ox^oo^ia xf ox' cm' x© O" ■a <M •A O G V <0 j5 2 o y 2 c J M Z w O s 5 d oc xf oo m' oo r- x© O «a O m x ÖO cö X E O JZJ <D O E o 6ft «N s: (U 2 oo" S3 E s CM iy, □X O O C 2 •S *o t x. 0) 3 O «Q O CM m~ r-’ x© ■5 •ts i - f X rt H X 1 •S m m xc oo xjj oo m m m'r-'xt o' r- m o O O ax cm cm m ox OO O TT m o X© m x _o c !?8 -S g S fi s - 9 p O c c u 2 S s c s t s i I 2g -ƒ=>'-£ I x© m m I I m ox m^ O Q o' x© m' O xf m O O oo ©x ©x OC CM CM I I m x© L o' «n O r~-" Q CM xt X© O cm xt- m oo’ X O <rT O m ox oo Xt xo s»* ci 5 oo o X G 3 O 2 2 o o 72 72 c c S 8 :g> ca cd TS E o o X c S 5 0> G cg .2 S E C Q o o\ jij o >_)>ft.NN£Trc^^ CM •2 l_—_fq? I_ WO 8.2 O"E I cm m iT) y r- l^ox^r- 1^0 r^m o' oo' oo' oo' r-' oo v~) m xf xt m r- n cm r- f'- m cm ox oo yi ox’ m x© I I m x© o' Xf' Ox' xo' O cm m x© oo cm xf m xf m TT Ox^ W7 00 00 2 ’cs -o s Q- y d ca cc 9 t5 75 x x O xf m I «r> wx o^x©r^c> l„f\,,cy -* - I* r-f cm* x© I r- ox 5 •t: s: O O cm l x© x© r~- o xt x© xf cm 'C y> ux W7 o' xf' -1 X©' O N «Am <7 «n OX ÖO •5 2 8 ÉS «A Ox O R -Si s Si E e 8 p 8 OOOOP<^ Xf o oo CM «a oo CM T «A CM O m r-~ r- m r- m «a Ox cö ^2 (V H 52 72 y C O 0> c 3 8i sik a EZ g o o 3 C D O 72 cd z C S y ?ii :8 :t spiLh Hallis c 8 o o J= C 2 c g a o 2 i s^e S 2 B §JpS c 3 g E q j •-*< *-« - X. O OO I Ch IA 1 CM CM I Ox O I OO x©‘ Ox' xo' oo' ia' oo oo I oo m lm xf cm m r~^ m ia cm’ CM •3 “3 O c G O O i ■i x Z 3 O 4> ■o S B s x g o cd 1'1 jl ijl 00 C r- c V 5 X S- H

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 483