36 f 19 VERSLAG VAN DE GEM. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST. OVERZICHT VAN DE KOSTEN VAN DE GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST OVER 1951. Afdeling. Uitgaven. Netto kosten. Ontvangsten. Algemene Dienst 69.656,98 69.656,98 a. b. Geneeskundige Dienst 660.650,77 290.497,97 370.152,80 318.791,18 8.895,54 309.895,64 115.214,30 7.964,11 107.250,19 151.580.52 44.493,57 107.086,95 80.861,31 43.388,22 37.473,09 40.042,43 390,30 39.652,13 Totaal 1951 f 1.436.797.49 395.629,71 1.041.167,78 to De directeur van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst, E. HEYSTEK. d. Gezondheidsdienst: afd. Schooltandverzorging Geestelijke Volksgezondheid: (onderafdeling Psychiatrie) g. Geestelijke Volksgezondheid: (onderafdeling Nazorg b.l.o.) e. Gezondheidsdienst: afd. Volksgezondheid c. Gezondheidsdienst: afd. Kinderbescherming Van het totaal bedrag der uitgaven is een bedrag groot ƒ2.272,38 verantwoord in de gemeenterekening op volgno. 4a van 1952 en <25.602,70 op volgno. 4a van 1953. In het totaal bedrag der ontvangsten zijn opgenomen de bedragen, welke verantwoord zijn in de gemeenterekening op volgno 5 nL over 1952 f 39.575,01 en over 1953: f 184,76.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 504