37 b. d. e. f 4 maal, op tuberkelbacillen (kweek) 1789 maal, op gonococcen 232 maal, op dysenterie- en typhus- bacillen 1191 maal, op haemolytische streptococcen 135 maal, op schimmels 45 maal, op meningococ- cen 47 maal, op malariaparasieten 27 maal, op de ziekte van Weil 11 maal, op Plaut Vincent 77 maal. Resistentiebepalingen tegen antibiotica werden 1290 maal verricht. Op spirochaeten werd 6 maal onderzocht. Chemische onderzoekingen. Volledige urineonderzoekingen werden 1 407 maal verricht. Diastasegehalte in urine werd 17 maal bepaald, ureumgehalte in urine 5 maal. Fae ces op bloed werd 496 maal onderzocht, faeces op vertering 421 maal, faeces op wormeieren 512 maal, faeces op amoeben 156 maal, faeces op cysten 93 maal. Onderzoek concrementen werd 6 maal ver richt. Bloedsuikergehalte werd 651 maal bepaald. Bloedsuikercurve werd 52 maal verricht. Phos- phaatgehalte in het bloed werd 9 maal bepaald, phosphatasegehalte in het bloed 80 maal, ureum gehalte in het bloed 347 maal, calciumgehalte in het bloed 53 maal, kaliumgehalte 5 maal, natrium- gehalte 4 maal, NaCl l maal, urinezuurgehalte 17 maal, cholesterinegehalte 117 maal. Reactie-van Hymans v.d. Bergh werd 123 maal verricht, thy- moltroebelingsreactie 143 maal, Takata Ara reac tie 65 maal, Mancke Sommerreactie 61 maal, Zn SO4 bepaling 69 maal, diastasegehalte 2 maal, U rea- clearance 5 maal, gefractioneerd maagonderzoek 21 maal, onderzoek op Nonne, Pandy en cellen 74 maal. Overzicht van het aantal onderzoekingen in 1951 ver richt in het laboratorium van de verloskundig-gynaecolo- gische afdeling. Bloed: bepaling van het haemoglobinegehalte 3797, bepaling van de bezinkingssnelheid 2 265, leucocyten- tellingen 599, Rhesus factor 452, bloedgroepbepaling 426, Coombstest 84, erythrocytentellingen 61, kleur- index 44, differentiatie 453, haematocriet 52, Hymans van den Bergh 20, thrombocytentellingen 38, bepaling van de bloedingstijd 27, bepaling van de stollingstijd 27, bloedsuikerbepaling 35, bloedsuikercurve 27, urine- zuurbepaling 3, reticulocyten 22, phosphatase 3, Welt- man 3, Takata Ara 2, calcium 1. Urine: albumen 3 973, reductie 3 733, sediment 1 919, Esbach 469, aceton 624, concentratieproef 72, verdunningsproef 48, urobiline 66, bilirubine 42, glu cose 18, NaCl 29, trichomonas 4. Diversen: ureum 147, clearence 63, benzidine 33, gonorrhoe 308, vrij zuur 15, reacties 29, diversen 17, sperma 6, urineonderzoek voor bloedtransfusie op: albumen 1 000, reductie 1 000. Totaal aantal onderzoekingen 22 136. Op de gynaecologische afdeling werden 1 435 nieuwe patiënten opgenomen. Het aantal operaties bedroeg 323 (laparotomieën 226 en vaginale operaties 97). Er werden 752 curettages verricht. Het aantal kleinere behandelingen, zoals sondages, microcurettages, coa- gulaties, pertubaties e.d. bedroeg 167. Naar de aard der operaties is de verdeling als volgt laparotomieën 226. Daar er per laparotomie soms meer verrichtingen worden gedaan, is de hieronder volgende specificatie opgesteld naar het totaal aantal verrich tingen. Abdominale radicale operatie volgens Wertheim 1, totale uterusexstirpatie met of zonder adnexa 34, adnex- exstirpatie 62, supravaginale uterusamputatie met of zonder adnexa 28, wigexcisie uit de ovaria 5, abdomi nale exstirpatie myoom 4, extra-uterine graviditeit 17, Vaccins. Aantal bereide vaccins 84. Morphologische bloedbeelden. Volledige bloedbeelden werden 2 395 maal ge maakt. Bloedbezinkingen werden 145 maal ge daan. Haemoglobinegehalte werd 49 maal bepaald, aantal leucocyten 27 maal, aantal erythrocyten 3 maal. Differentieeltelling werd 29 maal gedaan, differentiatie van sternaalpunctaat 2 maal. Reactie van Pirquet werd 4 maal verricht, fragilité globu- laire onderzoek 3 maal, onderzoek op eosinophile cellen 1 maal, sperma-analyses 283 maal. Pathologische-anatomische onderzoekingen Aantal onderzoekingen van tumoren, proefex- cisies, curettementen etc. 6 224, aantal obducties 321. De reactie van Aschheim Zondek werd 496 maal verricht, de melanophorenreactie 82 maal, de F.S.H. bepaling 6 maal. Bloedtransfusiedienst Aantal Wassermannreacties 4 067, aantal bloed- groepbepalingen 4 067, aantal Rhesusfactorbepa- lingen 4 067. Totaal aantal bepalingen 121 479. Overzicht van het aantal onderzoekingen, in 1951 verricht in het chirurgisch laboratorium. Ureumbepalingen 605, haemoglobinebepalingen 2 307, leucocytentellingen 1 562, bepaling van de be zinkingssnelheid 2 448, erythrocytentellingen 147, bili- rubinebepalingen 365, thymoltroebelingstest 155, totaal eiwit 268, bepalingen van de diastase in het bloed en urine 264, bepalingen van de bloedgroep 400, rhesus- bepalingen 381, alkalireserve 2, onderzoek maaginhoud 144, bepaling van de phosphatase in het bloed 2, onder zoek op NaCl 31, onderzoek op calcium 8, reticulo cyten 3, thrombocyten 10, bepaling van de bloedings tijd 21bepaling van de stollingstijd 23, ZnSO 2, for- molgel 1, onderzoek op malaria 3, onderzoek op steen tjes 4, onderzoek op gonorrhoe 4, bloedkruisingen 700, bloedbeelden 1 050. Totaal aantal onderzoekingen 10 910. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. c. Gynaecologische operaties.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 508