37 1 635 5 laparotomieën met andere dan bovenbedoelde ingrepen 9, buikwandplastiek 1, antefixatie operatie volgens Baldy posterior 28, Sectio Caesarea 25, operatie volgens Cotte 4, inguinale sterilisatie 3, operatie volgens Alex ander Adams 5. Het aantal vaginale operaties bedroeg 97. De verde ling hiervan is als volgt: vaginale uterusexstirpatie met of zonder adnexa 10, prolapsoperatie met of zonder portio amputatie 52, portio-plastiek of plastiek volgens Emmet 11plastiek volgens Marion 5, verwijdingsplas- tiek 9, exstirpatie cyste van de gland. Bartholini 3, vul- vectomie 3, verwijdering tumortjes (oppervlakkig) 4. Tenslotte nog: mastitis 22, laparoscopie 16. Het aantal verlossingen bedroeg 509, waarvan spon tane haringen 425 en kunstmatige verlossingen 84. Hiervan: Sectio Caesarea 25, forcipale extractie 22, versie en extractie 7, onvolkomen stuitligging 14, vol komen stuitligging 10, tweelingen 6. Het aantal patiënten, dat in de graviditeit ter behan deling kwam, bedroeg 60, waarvan met pyelitis gravi darum 9, hyperemesis gravidarum 16, lues 1, fluxus in de graviditeit 17, anaemie in de graviditeit 13, Koch in de graviditeit 2, thrombose in de graviditeit 1 Het aantal patiënten, dat na de bevalling werd opge nomen, bedroeg 57, waarvan met mastitis 21, totale ruptuur 2, manuele placenta verwijdering 9, fluxus post partum 17, thrombose post partum 8. Voor verpleging in de couveusekamer werden 16 zuigelingen opge nomen. Overzicht van het aantal röntgenbestralingen enz. a. Röntgenbestralingen. Totaal aantal bestralingen 7 796, totaal aantal minuten 37 299. Deze bestralingen werden verricht ten behoeve van ziekenfondspatiënten5 909 bestralingen gedurende 24 671 minuten, 3de klasse patiënten: 939 bestralingen gedurende 7 178 minuten, patiënten, gezonden door de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst: 79 bestralingen gedurende 226 minuten, particuliere patiënten: 715 bestralingen gedurende 3 884 minuten, klasse-patiënten144 bestralingen gedurende 1 221 mi nuten, personeelsleden: 10 bestralingen gedurende 29 minuten. Naar de aard der bestralingen is de verdeling als volgt: dieptebestralingen 7 211 gedurende 34 776 mi nuten, oppervlaktebestralingen 585 gedurende 2 523 minuten. b. Radiumbehandelingen. Totaal aantal behandelin gen 188. Deze behandelingen werden verricht ten be hoeve van: 1 245 70 Specificatie van het aantal behandelde patiënten, ge maakte foto’s en verrichte doorlichtingen in het jaar 1951. Het totale aantal onderzoeken bedroeg: 17 584, het totale aantal foto’s 46 386. De onderzoeken betroffen: 7 238 zaalpatiënten met 19 093 foto’s, 376 klaspatiënten met 992 foto’s. Totaal 7 614 klinische patiënten met 20 085 foto’s. 6 860 ziekenfondspatiënten met 18 006 foto’s, 1 420 R.V.B.O-patiënten met 3 746 foto’s, 1 159 particuliere patiënten met 3 055 foto’s, 408 personeelsleden met 1 170 foto’s, 123 patiënten, gezonden door de Gemeen telijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst met 324 foto’s. Totaal 9 970 poliklinische patiënten met 26 301 foto’s. Bovendien werden 3 060 doorlichtingen verricht ten behoeve van onderstaande groepen Personeelsleden Keuringen Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Klinische patiënten Poliklinische patiënten VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Poliklinische Totaal. patiënten. 1) R.V.B. Rijksverzekeringsbank. Verlossingen. Röntgenafdeling (therapie). 166 36 27 148 518 245 97 10 87 254 103 167 434 28 170 13 27 171 865 16 34 308 90 242 37 17 5 13 282 110 30 5 176 136 13 5 76 296 47 56 209 2 55 269 410 46 24 23 180 373 498 660 455 73 93 69 689 1 269 5 125 389 115 95 829 4 20 367 511 1 084 68 242 64 12 492 86 37 222 245 29 203 787 655 143 34 110 434 476 665 1 094 483 243 106 96 860 2 134 21 34 550 154 254 529 103 42 13 407 499 145 100 1 005 140 33 372 587 1 380 115 de aard der Röntgenonderzoeken. Klinische patiënten. 110 Röntgenafdeling (diagnostiek). Arm,boven Arm, onder Arteriogram Been, boven Been, onder Bekken Buik Clavicula Collum Colon Elleboog Enkel Galblaas Hand Heup Hiel Kaak Knie. Maag Mastoïde Myelogram Nier Oesophagus Planigram Pols. Rib Sacrum Salpingogram Schedel Schouder Tand Teen Thorax Thorax-lip Trachea Vinger Voet. Wervel Diversen Overzicht van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 509