37 7 De per 1 Januari 1951 geldende tarieven voor ge zonde zuigelingen, die tegelijk met de moeder worden verpleegd: 4,75 per dag voor de 1ste klasse, 3,75 per dag voor de 2de klasse, 3,per dag voor de 3de klasse, 3,— per dag voor de 3de klasse, voor rekening van Rijk, Provincie, Gemeente en de ziekenfondsen, werden herzien en wel als volgt: voor de verpleging in de 3de klasse voor rekening van Rijk, Provincie, Gemeente en van de ziekenfondsen (voor de vcr/z/Zc/zz-verzekerden) werd het tarief met in gang van 19 Maart 1951 bepaald op ƒ3,75 per dag en voor de vryrw7/zg-verzekerden van de ziekenfondsen met ingang van 1 Mei eveneens op 3,75 per dag. Met ingang van 17 Juli 1951 werden deze tarieven nogmaals gewijzigd en vastgesteld op: 5,50 per dag voor de 1ste klasse, 4,50 per dag voor de 2de klasse, 3,75 per dag voor de 3de klasse, ook voor rekening van Rijk, Provincie, Gemeente en de ziekenfondsen (zowel voor verplicht- als voor vrijwillig-verzekerden). Rest nog te wijzen op de goede stemming, de ijver en de plichtsbetrachting, die alle werkers in het Ziekenhuis aan de dag hebben gelegd en die, hetzij direct of indirect belangrijke invloed hebben gehad op het welzijn van onze zieken. De geneesheer-directeur Jhr. P. H. VERSPYCK. VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 511