ii 37 i R ft 8 I ip h VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. de gemiddelde duur der verpleging in 2de klasse Omschrijving. Totaal. patiënten. babies. babies. babies. 1 1 1 1 2 22 2 562 13 605 4 90,29 4,67 5,04 300 374 904 25,04 616 822,94 Het gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt in het algemeen bedroeg Inwonend personeel. 37,04 18,84 25,21 49,31 12,08 15,78 16,75 30,51 32,67 26,09 14,75 17,75 In verpleging gebleven op 1 Januari 1951 Opgenomen Totaal verpleegd Ontslagen Overleden Totaal afgevoerd In verpleging gebleven op 31 December 1951 29,68 1,53 Het totaal aantal verpleegdagen bedroeg Het grootste aantal verpleegdagen kwam voor op 14 Februari n.l Het kleinste aantal verpleegdagen kwam voor op 25 December n.l Het gemiddeld aantal verpleegdagen per dag bedroeg 2 56 58 52 4 56 66 66 62 2 64 595 9 840 10 435 9 371 502 9 873 18 528 546 525 8 533 45 670 715 650 43 693 15 161 176 171 I 172 675 HJ22 11 997 10 832 560 11 392 patiënten. Het gemiddeld aantal verpleegdagen per patiënt bedroeg in de afdeling Interne ziekten Chirurgie Urologie Orthopaedic Keel-, neus- en oorziekten Gynaecologie Obstetrie Dermatologie Neurologie Besmettelijke ziekten Babies Inwonend personeel Gemiddeld aantal opgenomen patiënten per dag 31,02 Gemiddeld aantal ontslagen patiënten per dag Gemiddeld aantal overleden patiënten per dag Aantal ontslagen patiënten in pCt. van het totaal aantal patiënten Aantal overleden patiënten in pCt. van het totaal aantal patiënten Aantal in verpleging gebleven patiënten in pCt. van het totaal aantal patiënten het aantal verpleegdagen en 3de klasse patiënten. I. Overzicht van het patiëntenverloop met vermelding van de verschillende afdelingen gedurende het jaar 1951. 1ste klasse

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 512