h. H 37 I 2 2 I 2 2 1 I I I VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN Man. Vrouw. Kind. Specialismen. I. i III. Totaal. I. II. III. III. Totaal. II. Totaal. 2 102 104 1 66 161 161 Totaal 73 3 863 4 076 33 5 291 5 797 1 375 1 449 1 het aantal ONTSLAGENEN per specialisme, onderverdeeld in Klasse en gerangschikt naar „Man, Vrouw, Man. Vrouw. Kind. Specialismen. 1. I. II. III. Totaal. II. III. Totaal. II. III. Totaal. 2 i 107 109 62 1 171 171 Totaal 19 180 3 604 3 803 5 089 5 585 1 374 1 444 Man. Vrouw. Kind. Specialismen. I. III. Totaal. 111. Totaal. I. II. III. Totaal. 1 7 67 75 7 52 59 4 4 1 1 1 1 15 1 2 1 1 Totaal 288 1 232 255 2 i 15 17 9 1 10 6 2 2 7 2 3 2 1 8 79 5 6 22 2 11 65 73 6 8 23 2 10 58 2 12 1 837 54 166 368 97 177 1 050 92 22 4 12 159 13 5 4 1 923 61 175 392 99 189 1 123 92 22 1 889 56 179 391 95 174 929 70 20 4 14 173 13 5 4 11 2 6 3 1 283 104 59 403 1 449 672 174 194 1 239 43 16 1 305 103 58 398 1 432 671 169 172 1 047 42 17 2 3 9 2 1 15 160 3 3 2 3 2 465 25 460 26 58 528 64 525 115 24 58 109 24 59 1 8 468 27 463 28 58 595 64 588 115 24 58 109 24 59 1 6 2 3 9 2 1 15 144 3 93 163 865 70 20 11 6 3 III. Specificatie van Kind”, in het jaar 1951. 1 9 1 810 48 169 366 1 174 81 51 376 1 320 599 164 159 935 42 17 8 1 157 82 52 381 1 335 597 170 182 1 115 43 16 120 20 7 20 106 69 5 12 104 115 20 7 1 21 108 72 4 11 115 en gerangschikt naar „Man, Vrouw, Kind”, gerangschikt naar „Man, Vrouw, 22 j Chirurgie Orthopaedic Urologie Keel-, neus- en oorziekten Gynaecologie Obstetrie Dermatologie Neurologie Interne ziekten Long-tuberculose Besmettelijke ziekten Babies Inwonend personeel Chirurgie Orthopaedic Urologie Keel-, neus- en oorziekten Gynaecologie Obstetrie Dermatologie Neurologie Interne ziekten Long-tuberculose Besmettelijke ziekten Babies Inwonend personeel Chirurgie Orthopaedic Urologie Keel, neus- en oorziekten Gynaecologie Obstetrie Dermatologie Neurologie Interne ziekten Long-tuberculose Besmettelijke ziekten Babies Inwonend personeel 3 33 463 23 190 i. I u. 1 I 69 IL I II. Specificatie van het aantal OPNAMEN per specialisme, onderverdeeld in Klasse in het jaar 1951. IV. Specificatie van het aantal OVERLEDENEN per specialisme, onderverdeeld in Klasse en Kind”, in het jaar 1951. 264 l. 11.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 513