I 37 10 I ft* 26 I 119 I VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN Man. Vrouw. Kind. Specialismen. II. I. III. Totaal. II. III. Totaal. I. III. Totaal. 40 2 060 2 100 12 736 SU* 3 124 3 124 Totaal 4 019 115 549 119 942 687 153 598 12 Specialismen. 31 Dec. Totaal 1 040 1 050 1 050 W.o. 20 exotische ziekten 990 990 60 b) 60 1 040 1.050 1 050 110 020 142 891 Chirurgie Orthopaedic Urologie Keel-, neus- en oorziekten Gynaecologie Obstetrie Dermatologie Neurologie Interne ziekten Long-tuberculose Besmettelijke ziekten Babies Inwonend personeel 1 271 330 129 306 3 501 5 762 44 498 13 858 704 36 127 2 740 4 121 4 238 3 517 6 282 46 090 13 858 704 37 485 3 154 4 284 4 568 2 667 314 320 293 1 710 849 111 527 3 229 978 42 20 305 255 85 58 55 50 47 45 42 42 35 21 13 12 25 012 5 762 1 649 4 105 21 486 10 774 5 779 6 426 51 542 6 640 592 27 992 6 096 1 969 4 462 23 251 11 645 5 890 6 981 54 956 6 640 592 35 12 3 195 1 047 1 356 1 496 8 297 7 405 1 143 1 496 9 045 3 195 1 047 1 356 7 440 1 155 305 255 85 67 45 50 57 46 42 42 35 21 87 i 84 34 24 290 257 85 67 58 50 57 46 42 42 35 21 28 185 374 I Gebouwen Zuidwal Zusterstraat Stevinstraat 16 494 1 473 313 20 j 26 834 64 55 22 U. I Interne ziekten Chirurgie Gynaecologie Long-tuberculose Besmettelijke ziekten Keel-, neus- en oorziekten Obstetrie Dermatologie Neurologie Babies Orthopaedic Urologie gerangschikt naar „Man", V. Specificatie van het aantal VERPLEEGDAGEN per specialisme, onderverdeeld in Klasse en Vrouw, Kind", in het jaar 1951. 1 Januari. 11 October a), I a) Op 20 September werd het paviljoen aan de Stevinstraat ge opend; in de loop van de maand Maart kwam zaal 54 met 10 bedden weer beschikbaar voor de verpleging door ver plaatsing van de oefenkamer uit deze zaal naar een serre. b) specificatie: long-tuberculose 35 bedden dermatologie infectie-ziekten VI. Specificatie van het aantal BESCHIKBARE BEDDEN in het jaar 1951. 823 25 999

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 514