37 r Gemid I I 11 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. BEZETTE BEDDEN, alsmede het aantal VERPLEEGDEN VII. Verpleegdagen Totaal. Aantal. Totaal. 19 6 935 3 124 45,05 176 17,75 305 111 325 105 526 94,79 2 821 37,41 255 93 075 72 917 3 869 18,84 85 31 025 23 251 74,94 1 473 15,78 58 21 170 20 498 96,81 188 58 21 170 20 498 96,81 188 35 12 775 21.85 2 792 107 26,09 35 2 792 12 775 107 26,09 50 11 130 61,— 921 12,08 67,88 47 11 645 695 16,75 45 12 602 76,71 413 30,51 42 59,— 9 045 613 14,75 35 10 405 81,45 211 49,31 42 15 330 14 310 93,33 438 32,67 21 7 665 6 253 81,58 248 25,21 20 7 300 0,00 20 7 300 j 0,00 Totaal 1 040 79,13 11 997 25,04 19 3 124 45,05 176 17,75 1 020 300 374 80,68 11 997 25,04 7 300 Reserve 20 0,00 0,00 20 7 300 0,00 0,00 Totaal 79,13 1 040 379 600 300 374 11,997 25,04 379 600 I 21,85 Orthopaedic Zalen Klassen Besmettelijke ziekten Barakken Longtuberculose Zalen Gynaecologie Zalen Klassen Beschikbare verpleegdagen. Verbruikte verpleegdagen. Gemid delde totaal. Specialismen en afdelingen. 832 92 42 35 237 18 249 37 42 3 32 3 46 4 38 4 39 8 18 3 303 680 33 580 j 15 330 j 12 775 I 15 330'1 1 095 - I 16 425 90 885 13 505 86 505 6 570 26 645 4 380 13 870 I 1 460 j 13 870 1 460 -I 15 330 6 570 1 095 I 270 226 15 187 9 045 2 792 21 486 1 765 97 396 5 006 68 544 4 373 12 475 127 10 403 727 9 645 760 5 770 483 8 297 748 107,16 37,05 87,82 44,11 95,42 73,50 75,69 29,83 82,56 69,41 80,64 40,29 81,37 11,60 59,89 51,23 79,23 66,55 10 328 773 613 107 2 433 212 3 633 236 1 357 116 41 I 27 230 18 406 7 871 50 546 67 179 32 26,16 19,65 14,75 26,09 25,08 26,83 53,88 23,75 32,20 39,81 40,02 23,61 15,19 11,16 11,94 14,54 17,37 11,61 15,83 15,21 18,86 18,53 Gemid delde totaal. 38 I 4 620 75 Neurologie Zalen Klassen Chirurgie Zalen Klassen Gemid deld. 61,95 50,— Recapitulatie Zalen Klassen Babies Barakken Inwonend personeel Urologie Zalen Klassen Keel-, neus- en oorziekten Zalen Klassen Babies Zalen Klassen Obstetrie Zalen Klassen Dermatologie Zalen Klassen 88,98 45,23 59,— 21,85 73 12 30,72 18,14 10 774 871 I per patiënt. deld. Interne ziekten Zalen Klassen Inwonend personeel Percentage bezette bedden. 13 235 i 1 075 i 6 935 - 372 300 78,34 I Verpleegde patiënten. en de VERPLEEG- Aantal. Totaal. Exotische ziekten Barakken 11 680 I 1 095 i - I 12 775 Overzicht van het aantal BESCHIKBARE en DUUR in het jaar 1951. I Beschikbare bedden I op 1 Januari 1951. Aantal. Aantal. Totaal. 16 790 1 460 i - 18 250 14 235 2 920 - i 17 155 300 374

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 515