I I 1 I 1 I- I II i F 37 r f - 04 i s i I i n ag s 8 s 15 I r I s 5 5 J z 5 g 5 f :S 5 8 I 5 5 ,00 I. V? R oi 'A, co 5 I co’ 00 oo 2 5 - 8 g> I. of o co UO '3- 8 I. I. 5 s I. «r? 8 8 5 7 O I. 2 3 5 s o H S 3 L «o I Pi I. <r I. 8 S I i 8' I 5 •5 i i j o 1 s i 5 s g •8 5 ri I f J5 I CS w ■c e x °- «O Q o o 3 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. co x© co co X r R R s s t o' 00 Z UJ H CO öb •7 o co N o c O •o LU ÜC O 7 5 _5 ,N m x> o .N, m CC UJ co 7 G O <L> o: 6 04 7 ^2 J5 CS o H CT u ~u CD v-T Os’ 00 ox 04 O vf o< 00 O' 04 00 co 04 O co i/~< of 00 of 04 K) of 04 O' ox 04 ,c •5 o c« O "O -G _5 c O Ch Ox CO 00 04 co 04 Ox’ O' co of R co oo oo O 04 <U c C 04 O 04 lOi of '3- »rj -O of CJ Zij Zl, O. Öp o 00 oi 04 O s© oo’ o TT O' O') '©T TT 'O co' 04 X© oo’ 04 s© OO io> OO •o •O; OO i/S X© i of <Z O •o» IO) O O- co c^, O< ?- CO co 04 co” 00 04 04 CO ©r O- CO G •o o O- 04 04 X© 04 O •O) 04 «n i •o W öO <z> *O HH s-p •o oo 2 s a x) a o” co CO o\’ co o oo o 2i C -C V G <U o z- C u ec$ O Q. <J ■5 a- in Z z :o h X i C5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 519