i I 37 1 f a 16 f f I I VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. 300 374 verpleegdagen. Totaal bedrag Per verpleegdag. LASTEN. 20.654,— 19,444 5.841.817,63 BIJZONDERE BATEN. RECAPITULATIE. 420.004,60 1,398 5.048.875,82 16,804 Gemiddelde kostprijs per patiënt per verpleegdag (inclusief huren, renten en afschrijvingen) 16,804 Gemiddelde kostprijs per patiënt per verpleegdag (exclusief huren, renten en afschrijvingen) 15,544 II b. Jaren. Jaren. Bedrag. 125,- 352.283,21 Exploitatiekosten Huur van gebouwen en terreinen Onderhoudskosten Algemene onkosten Renten Afschrijvingen Oninbare posten „Bijzondere lasten” (vorige jaren) Totaal der lasten AfBijzondere baten 1921 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1951 18.965— e) 43) g) 44) f) 45) 1921 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1951 J» 18,202 1,398 0,715 0,613 0,070 1,044 0,687 0,575 0,399 0,436 0,851 1,051 1,137 15,078 E328 1,708 0,679 0,581 0’070 5» JJ 4.530.237,68 399.237*28 513.111,87 204.110,41 174.466,39 600, 15.000, 20.000,— c) 5,55 f) 1.480,— e) 49) 50) 51) Verlaagd bij de volgende Raadsbesluiten e) d.d. 14 Januari 1952, blz. 15 van de Handelingen, in totaal met 85.439,50 1*) n n 88.840,71 Verlaagd bij het volgende besluit van Burgemeester en Wethouders: g) d.d. 30 Januari 1952, corr. no. 291347, afd. F. met f 600, Inbegrepen renten, afschrijvingen en huren. Ha. Berekening van de kostprijs per verpleegdag in 1951. Opbrengst poliklinische afdelingen Bijzondere inkomsten Huren Af: Inhouding wegens genot van emolumenten van het personeel „Bijzondere lasten” (vorige jaren) 1,172 0,070 18,202 I Niet inbegrepen renten, afschrij vingen en huren. 22 Overzicht van de kostprijs per verpleegdag in de jaren: 1921, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945, 1950 en 1951. O 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) H) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) Renten, afschrijvingen en huren. 8,818 7,670 8,282 7,344 5,713 7,299 15,691 16,804 0,688 1,242 1,293 1,667 1,225 0,953 1,099 1,260 21.412,e) 36) Verhoogd met 10.194,46 11.830,a) 37) Verlaagd 600,— e) 38) 135,—f) 39) 1.300,e) 40) Verhoogd 1.735,— e) 41) 11.261,79 f) 42) Verlaagd i e) 46) Verhoogd 5) 47) Verlaagd met 465,33 f) 48) Verhoogd met 52) Verlaagd 53) Verhoogd 54) 55) Verlaagd 56) 5.468.880,42 420.004,60 Noten behorende bij IV. Toelichting op de kapitaaldienst (pag. 17). 19.680,— b) 22) 116.480— c) 23) 3.200,— e) 24) 19.324,77 f) 25) 9.535,— e) 26) 3.300,— a) 27) 295,—f) 28) 5.416,95 f) 29) 275,— e) 30) 6.060,81 f) 31) 150,— e) 32) 5.562,34 f) 33) e) 34) a) 35) Verhoogd bij de volgende Raadsbesluiten: a) d.d. 19 Maart 1951, blz. 195 van de Handelingen, in totaal met 35.200, b) d.d. 14 Januari 1952, 15 19.680, c) d.d. 10 Maart 1952, 22 116.480,— Verhoogd bij het volgende besluit van Burgemeester en Wethouders: d) d.d.30 Januari 1952, corr. no. 291347, afd. F. met 600, 6.400, 13.440, 65,— f j 387,50 e) 6.630,— a) 22.723,62 f) 1.300,— f) 600,— d) 1.224,55 f) 20.654,—S 5.468.880,42 214.948,30 I 184.173,30 20.883,— 8,130 6,428 6,989 5,677 4,488 6,976 14,592 15,544 3.737,59 142,32 5.930,13 9.483,42 5.252,50 123,32 5.759,36 250,15 6.913,16 2.250,— 875,— 550,— 225,— 350,— 536,06 II c. Overzicht van de kosten aan voedingsmiddelen per voe- dingsdag in de jaren: 1921, 1925, 1930, 1935, 1940, 1945 1950 en 1951. n JJV,UO 32.979,88 25.585,76 3.637,35 1.228,64

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 520