37 I 1 I f 19 8 VERSLAG GEMEENTEZIEKENHUIZEN. Aanschaffingswaarde. Onderhanden werken. Kosten voorbereiding nieuwbouw 303,03 f 6.043,95 Diverse voorraden. 5, 55 373.604,02 f 2.037,38 Uitgaven. 1.095,74 2.854,14 1.912,50 f 1.120,70 55 Bijdragen aan patiënten Beschikbare kasgelden per 31 December 1951 Saldo effecten volgens onderstaande specificatie Specificatie der effecten van het fonds, gekweekt uit niet bestede rente: 2.000,3 pCt. ’s-Gravenhage 1937 III a 955/s pCt Beschikbare kasgelden per 1 Januari 1951 Rente van het fonds, groot 25.000,berustende bij de Gemeenteontvanger Kosten bij uitloting en aankoop van effecten van het vaste fonds (koerswinst) Rente van het fonds, gekweekt uit de niet bestede rente Magazijngoederen Goederen in bewerking Verkoop artikelen Emballage Textiel inkoop Voedingsmiddelen Geneesmiddelen Verbandmiddelen Röntgenfilms Schoonmaakartikelen Kantoorbehoeften Brandstoffen Vermeerdering in 1951. 751,98 104,80 59,90 Gezien De geneesheer-directeur, Jhr. P. H. VERSPIJCK Per 1 Januari 1951. De administrateur, H. A. F. KONINGS. Boekwaarde per 31 December 1951. Ontvangsten. ƒ319.686,86 378,07 146,10 5.894,65 548,44 7.434,61 3.108,43 7.592,13 6.622,19 154.16 700,— 21.338,38 BIJLAGE. VERSLAG, betreffende het fonds van het rentelegaat Grovestins, voor half-vrije bedden, over het jaar 1951. Vermindering in 1951. f 5.740,92 I f I 941,64 1.912,50 van wijlen Jonkvrouwe W. S. M. Baronesse Sirtema van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 523