391 391 I 10 11 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Neutraal onderwijs. Rooms-katholiek onderwijs. Prot. Christelijk onderwijs. Totaal bijzonder onderwijs. Totaal openbaar en bijzonder onderwijs. Openbaar onderwijs. Soort van Onderwijs Meisjes. Jongens. Meisjes. i Jongens. Totaal. Meisjes. Totaal. Totaal, Jongens. Meisjes. Totaal. Jongens. Jongens. Meisjes. Totaal. Totaal. Meisjes. Jongens. 3 903 301 278 3 934 2 369 5 020 34 10 579 74 6 886 7 837 6 550 30 2 651 13 436 4 706 9918 112 12 098 5 212 11 256 23 354 38 Kleuteronderwijs 1 237 9 447 8 594 1 102 2 339 19 283 65 18 041 10 131 20 667 9 300 18 996 56 9 983 I 39 663 20 112 214 31 194 28 581 9 585 59 775 83 10 527 gew. lager onderw. 337 184 184 6 521 6 337 304 521 9 403 422 219 85 825 3 buitengewoon 373 2 75 28 515 103 174 477 5 888 303 11 893 575 1 468 1 417 4 23 1 788 522 1 097 2 885 895 12 lager onderwijs 180 1 457 2 516 4 450 630 1 481 2 945 17 1 059 38 2 703 3 388 17 1 464 6 091 52 4 235 1 596 3 128 4 984 9 219 1 532 14 lager niiverheids- 928 17 2916 943 1 871 1 566 4 482 1 599 5 26 738 861 4 597 3 355 4 7 952 4 723 126 28 3 355 8 078 2 126 onderwijs voortgezet gewoon lager onderwijs Uitgebreid lager onderwijs I Aantal scholen. Aantal scholen. Aantal scholen. Aantal scholen. Aantal scholen. Aantal scholen. jtgebreid lager en lager nijverheidsonderwijs per 31 December 1951. OVERZICHT van het aantal leerlingen en scholen van het kleuter-, gewoon lager, voortgezet gewoon lager, buitengewoon lagi

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 541