I I illï 1 ij 11 1 -il 11 h P4 39 n i iiï lil fpl Ulo Ho E OJÏÏ ei <n tt 1 o’5o S I 1 lihl-ë s 3 3 8 s 8 3 3 i 3 3 ëSS I I I I 8 2232 3 2 I 3 8 So 3 3 3 3 3 8 fel 6 i E 8 3 8 g e I Jï l E 8 s 3 5 5 5 3 =5 ■pi irl 2 s.= p-c fp s a a .2 ‘m-S S a §1 2: E s 7.s s Si o VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. cc r- xr cm oo cm o r- o CC <Z3 CM cc CM cc cc cc oo CM cc 00 Os 00 Os OO SZ) r~ cm CM SC CM SC CM •c sC SC cc oo CM cc CM CM CC oo 3 oo Os Os 00 CM CM Os CM OM cm cc »n CM Os 00 Os Os tr> oo (M SC CM Os cc Os r-~ Os *zs CC Os 00 Os oo O ITi •z-, CC •zs cc CM cc tr, CM Cl 00 00 oo E CM CM CC 00 cc I CM Tf CM I O cc CM SC •z, cc OO CC CM cc CM CM iz> Tt OS SO SC TT rt 00 CC CC «zs •zs CM Os Os CM cc Os CM oo CM OO CM E OO CM SZS cC O CM 'Z, CM sr, Q s© cc ’z. O CM CC CM cc *z> so cc CM cc CM cc CC c- cc CM E 00 'Z-> cc «zs M- so CM tJ- rt r- O so •zs «Z-, •zs sO CC CM O «zs TT CM 00 r- CM CM cc Tt M- E CC oo CM IC os OO Os s© o r- <C Tf CM cc Tfr m os cm Os r- o. Os CM cc CM 'Z, CM CC xfr CM OO Os CM «C TT «c cc •zs 5 i o~ oo" E u E j- E E J- SS E u E E E Os" E IZ) Os I CM Os I CM «n <c CC^ Os" cc Os" CM CM CO :=- S S O "E <D in LD Os CM 75 CO O c o LD O* 0O~ cc" CM s© cm" CM cc izs CM OS CM 00 CM CM rc 00 CM Os cc Os CM cc" CM Tf CM «ZS cM cc CM t" CM OO cm Os r- wc CM Os ’’t ^- cm r» O CM r- >zs cm OS CM (M r^- CM CM rj «zs oo cc CM Os CM <zs oo o wc os r- cc cc Tt er o. u _O c _0) 03 Os cc cc xt r- Tf CM Tfr 00 Tf OO Tt CM E 00 OS cc CM CM Q Os r- cc CM CM CM Tt os CM cc •zs r- Tf CC Os CM Os sr> cc e t- S K <5 x> Js -S u Os UC 00 SI S E C! -2 cc K c CC s© •n o JS CM CM «o O r c r O oo r- r~ rt uc CM os CM CM CM <5* E i c~s CM CC rf «ZS s©

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 547