1 1 s 1 w 111 1L WrhHh s M-tiai 13 JIMïIHïIïIï 3911 H -u ^2-35 .60 S go .E E o Ijl TF7 s I s SS if s 8 2 s 2 8 s h? 8 2 8 3 I 8 5 2 3 3 s! 38 55 I I 5 5 s 8 3 8 8 8 8 8 2 s 8 Pi =5 8 3 J 7 8 u CU 8 o a. 8 8 I 15 3 n s 3 8 8 8 1 3 2: S ^2 I SS 88 z o ê-5 5=4 <U 5 fe 3 U I Sz lis n n 8 SS ^.■^sac ^:r>> c fiiï Up g 3.0 ffl 3 UeM I ,Pï |»<31 582 1 28 1 IIS 2 I ’-“J 2 8 I I 8 I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. MD efr cm en O' en oo CM cM 'C CM 'O O' MD F" en en O MD Mn en MD Ch CM en en Mn CM ir> CM Mn CM O' en O' 00 00 O' OO T- et OO O' CM So 'O en MD MD C- Mn m CM CM MD CM CM MO en CM CM OO Mn CM 2 CM CM O Tt CM CM CM CM OO en CM CM O' Mn O' oo r- O' MO CM O© Mn O' CM CM C' O OO en CM en CM en O' MO OO 00 'O r- o oo en Mn 'O 00 O' en CM Mn Mn r- md O' o O OO Mn 00 oo Mn O' o •Z') en MO OO en en O' CM O' o 00 en MO O oo CM et oo oo Mn CM en CM CM et m 00 MO m en m MO CM MO en F— MD MO O' CM en CM E <n et CM CM O' OO en en Mn O' Mn O en et Mn MO 00 00 00 CM oo en Mn r- 00 oo MO en O^ CM Mn MO en oo oo E o MO O en et oo m cm Mn Fj Mn Mn CJ O' oo un 3 CM en r-M 00 nt r- et MO 'O en 00 00 CM CM E MO MD en 00 MO CM OO CM Mn \O CM O' 00 CM 00 CM Mn O' en CM Mn O' CM OO CM OO Mn CM oo en en cm CM E MO CM CM en O O' MO CM O' Mn O' CM O' o 'O CM CM CM O' CM CM CM r^ O' CM E 'O CM O' CM CM O oo Mn CM 00 Mn MD OO Mn oc Ut E Ut E u E E CM en u «5J E u E MD OO U cl E u E u E UJ Z UJ Z 00 en CM O CU U CU mf en CM en o I CM Mn CM CM O' OO ■O c o 4/ 5 CM e*-, CM vO CM CM 00 en CM OO rt O' CM Tt CM cm en en I O' Mn I CM oo oo r~ cm O en CM CM CM Mn CM CM O' nf CM CM 00 CM Mn \c rj CM CO Mn en rt- CM fN Tf CM CM Mn r- oo I O' en I CM CM Si O' r- O Tf CM CM OO CM CM i \C 00 en O oo Mn Tt Mn 00 Mn i Mn oo OO O' en <r” Mn en CM CM CM O' O CM en Mn oo oo Mn en Mn cm Mn en 00 en CM tT tT O' Oh \O CM p: o ID O' O -O E (U cn m o. o _o o _0) TO cm Mn c- en CM Tf Tt CM Tf CM -* oo oo Mn I O 'C I CM CM Tt Mn Mn o Tt Mn so oo MD cm en rf CM Tt OO O' O I oo oo I CM Mn l\O cm Mn Mn i O' O', CM I CM Tt C4 O' Mn CM O' OO tT Mn E OL o: E o: E C O ’oo CM O O OO O' MD en O' en en Mn en MD en 'O I en oo cm" md" CM (N CM O O' CM èo Q X «J CM c^ cm^ Mn en •et T en cm cm" CM CM CM CM CM C' O' Mn cm o Mn E o i- O' en V- u o .5? -rt SS-- 00 o u «2 3 •r £00055 O- ri et CM CM Mn Ir- CM 00 O' MD rf en et r- et CM O' CM OO o ucusl O 55 O f-55 cm en Tt u w z z uj cm’ en et Mn MD r-‘ |CM -o S e ih? gOoxS OM en et MD I O' r- I en MD OO o^ o^ O'"

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 548