39n II i I- B. STATISTISCH OVERZICHT. 8 Het statistisch overzicht betreffende het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 19501951 zal te zamen met dat over het volgende leerjaar worden toegevoegd De gemeentelijke handelsavondscholen telden op 15 September 1950 de volgende aantallen leerlingen aan het verslag over het schooljaar 19511952. Hier door wordt een overzicht over twee jaren tegelijk ver kregen omtrent het verloop van de leerlingen en de door hen bereikte resultaten. Deze waren gevestigd in de schoolgebouwen Bloem- fonteinstraat 194, Louis Couperusplein 33 en Naarder- straat 98. Op 15 September 1950 telden deze scholen de volgende aantallen leerlingen. Uit het onderstaande overzicht blijkt door welke aan tallen leerlingen de lessen in de onderscheidene vakken werden gevolgd. I is I 1 -Hg g s Uit het onderstaande overzicht blijkt door welke aan tallen leerlingen de lessen in de onderscheidene vakken werden gevolgd. I =8 II I VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. jongens 173 42 545 165 Totaal 215 135 350 Totaal 158 199 118 122 55 55 72 92 55 173 22 14 31 53 14 56 Gemeentelijke handelsavondscholen. Bijzondere handelsavondscholen. 1Beeklaan 445 2. Raamstraat 28 3. Vermeerstraat 56 228 99 57 181 164 199 40 54 Raam straat Ver meer straat 228 140 177 118 149 176 58 58 125 33 63 1. Bloemfonteinstraat 194 2. Louis Couperusplein 33 3. Naarderstraat 98 RK RK PChr Rich ting 36 66 122 13 121 50 90 121 50 122 122 122 173 122 55 41 41 55 55 Beek laan 76 44 45 I 140 64 38 122 i jongens j meisjes totaal meisjes 1 totaal Boekhouden Bedrijfsleer Organisatie en techniek v. d. handel Handelsrekenen Recht v. h. maatschappelijk verkeer Ned. taal en briefwisseling Franse taal en briefwisseling Duitse taal en briefwisseling Engelse taal en briefwisseling Bedrijfshuishoudkunde Staathuishoudkunde Aardrijkskunde Geschiedenis Staatsinrichting Stenografie Schrijven Machineschrijven Boekhouden Bedrijfsleer Organisatie en techniek v. d. handel Handelsrekenen Recht v. h. maatschappelijk verkeer Ned. taal en briefwisseling Franse taal en briefwisseling Duitse taal en briefwisseling Engelse taal en briefwisseling Bedrijfshuishoudkunde Staathuishoudkunde Aardrijkskunde Geschiedenis Staatsinrichting Stenografie Schrijven Machineschrijven Godsdienst 173 i 75 75 173 I 75 173 78 152 96 I 132 i 380

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 549