44 4 van dit contact noodzakelijk, omdat alléén dan een reservering van recreatieterreinen pas tot een werkelijk „behouden” kan leiden. Het „behouden” is in hoofd zaak afhankelijk van het gedrag der bezoekers en dit gedrag kan slechts verbeterd worden door een doel matiger opvoeding. Kunnen het geschreven en het gesproken woord, eventueel verduidelijkt en verlevendigd met films, de belangstelling wekken, de groei van belangstelling tot kennis en liefde komt slechts tot stand door een direct contact tussen het kind en de levende planten en dieren zelf. Buiten het school- en kindertuinwerk zijn er niet veel mogelijkheden om dit in georganiseerd verband te be reiken. De directeur van de Gemeentelijke School- en Kindertuinen, J. A. NIJKAMP Het verder uitbouwen van dit werk, enerzijds door een intensivering op de reeds bestaande tuinen, maar anderzijds door vergroting van het aantal terreinen, lijkt ons noodzakelijk. VERSLAG GEMEENTELIJKE SCHOOL- EN KINDERTUINEN. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 563