46 II I L 4 27 24 29 19 30 Een overzicht van de tijdens het verslagjaar in de aula van het Gemeentemuseum gehouden lezingen, georganiseerd door de Dienst voor Schone Kunsten en/of ter gelegenheid van in het Museum gehouden tentoonstellingen, wordt aangetroffen in Bijlage III. 24 October: 31 October: Afrikaanse muziekinstrumenten; Arabische en Perzische muziekinstru menten; Muziekinstrumenten uit India; Chinese en Japanse muziekinstru menten; Indonesische muziekinstrumenten; Nadat op 8 Januari door de Gemeenteraad het voorstel tot aankoop van de Costuumcollectie Cruys Voorbergh werd aangenomen, kon op 27 April ten overstaan van notaris H. Hartogh Heys te ’s-Graven- hage de koopacte worden gepasseerd. De heer Dirk J. Balfoort, waarnemend directeur van de Dienst voor Schone Kunsten, vertegenwoordigde de gemeente ’s-Gravenhage. Als getuigen traden op de oud-direc- trice van de Dienst voor Schone Kunsten, mevrouw J. V. C. BakkerHefting en mevrouw J. Meihuizen ter Braake, Voorzitster van het Dagelijks Bestuur van de Stichting het Nederlands Costuummuseum. Hierna volgde een eenvoudige maaltijd in het paviljoen van het Gemeentemuseum. Door de aankoop van de collectie Cruys Voorbergh ontving de bescheiden collectie costumes van de Af deling Oude Kunstnijverheid in eens een zeer belang rijke uitbreiding, waardoor het noodzakelijk is gewor den deze afzonderlijk onder te brengen. In afwachting georganiseerd onder de titel: Muziek- van de verschillende volkeren. Deze vonden plaats op Woensdagmiddagen en wel op de volgende data over de Europese tokkelinstrumenten; Europese strijkinstrumenten; Europese toetsinstrumenten; Algemene rondgang over de muziek historische afdeling. Deze voordrachten waren gratis voor museumbe zoekers toegankelijk. 7 November: 14 November: Europese blaasinstrumenten; 21 November: 28 November: 12 December: 19 December: Van 1 October af werden dagelijks (met uitzonde ring van Zaterdag en Zondag) van 3-4.30 uur rond leidingen georganiseerd over de Muziekhistorische af deling, die door museumbezoekers gratis konden worden gevolgd. Bovendien leidde de heer A. W. Ligtvoet, weten schappelijk assistent van de Muziekhistorische af deling op een drietal Zondagmiddagen van 3-4 uur rondleidingen, die telkens een bepaalde groep instru menten behandelden, en wel: 7 October: Exotische muziekinstrumenten; 14 October: Europese blaasinstrumenten; 21 October: Europese strijk-, tokkel- en toetsinstru menten. Ook deze rondleidingen konden door museumbe zoekers gratis worden gevolgd. In het kader van de vermelde rondleidingen werden eveneens door de heer A. W. Ligtvoet een serie van 10 voordrachten met lichtbeelden en gramofoonpla- tenillustraties instrumenten voordrachten van 2-3 uur daarachter vermelde onderwerpen: 10 October: 17 October: In het verslagjaar werden 158 groepsbezoeken ge bracht, waarvan 135 met rondleiding over de diverse afdelingen inclusief tentoonstellingen. O.a. werden deelnemers van het „3rd Petroleum Congress” rond geleid en 21 groepen politiepersoneel speciaal voor de Afdeling Oude Kunstnijverheid gekomen. Door mej. Dr B. Jansen, conservatrice Afdeling Oude Kunstnijverheid werden gedurende het tweede en derde kwartaal op Zondagmiddagen de volgende rondleidingen gehouden, die voor museumbezoekers gratis konden worden gevolgd: Mei: Islamietische Kunstnijverheid; Juni: Italiaanse en Nederlandse Kunstnijverheid; Juli: Chinese Kunstnijverheid; Augustus: Griekse en Romeinse Kunstnijverheid; September: Meubels en stijlvertrekken. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 262 278 281 286 288 Lezingen etc. Bombardons (bassen) es-bombardons eerste prijs tweede prijs ere-diploma’s trombones met pistons eerste prijs tweede prijs ere-diploma’s 260 261 268 270 272 276 283 282 284 285 287 289 254 258 271 269 266 Firma H. Schenkelaars, Eindhoven, Nederland Mahillon Co, Brussel, België Firma H. Schenkelaars, Eindhoven, Nederland Tuba’s (euphoniums) eerste prijs tweede prijs ere-diploma’s Cosluumcollectie. Boosey Hawkes Ltd., Londen, Engeland Leger des Heils, Londen, Engeland Leger des Heils, Londen, Engeland Mahillon Co, Brussel, België Firma H. Schenkelaars, Eindhoven, Nederland Firma H. Schenkelaars, Eindhoven, Nederland Mahillon Co, Brussel, België Leger des Heils, Londen, Engeland Boosey Hawkes Ltd., Londen, Engeland Gras Frères, Lille, Frankrijk Leger des Heils, Londen, Engeland Mahillon Co., Brussel, België Firma H. Schenkelaars, Eindhoven, Nederland J. Thibouville Lamy, Parijs, Frankrijk bes-bombardons eerste prijs tweede prijs ere-diploma’s cat.no. Mahillon Co, Brussel, België H. Selmer Cie, Parijs, Frankrijk Groepsbezoek en rondleidingen. Couesnon, Parijs, Frankrijk Firma H. Schenkelaars, Eindhoven, Nederland (sousaphoon) Firma H. Schenkelaars, Eindhoven, Nederland (helicon) Medailles werden uitgereikt aan: Gras Frères, Lille Medaille van H. M. de Koningin Gras Frères, Lille Z.E. de Franse Ambassadeur Mahillon, Brussel Z.K.H. Prins Bernhard Firma H. Schenkelaars, Burgemeester van Eindhoven ’s-Gravenhage Boosey Hawkes, Londen Ministerie van O. K. W.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 572