L I 46 II L. J. F. WIJSENBEEK. x De directeur van de Dienst voor Schone Kunsten, Op 1 Januari 1952 bestond deze commissie uit: J. van Zwijndregt, voorzitter; Mr L. J. F. Wijsenbeek, secretaris; C. A. Abspoel, J. Franken Pzn, W. Hart man, Dr J. Hulsker, D. Wolbers, leden. Het secretariaat berust bij de Dienst voor Schone Kunsten. In de loop van het verslagjaar verstrekte de commissie 13 opdrachten, waarmede een totaal be drag van 4.000,was gemoeid. Opgeleverd werd de navolgende opdracht, welke voor 1 Januari 1951 was verstrekt: Over het Museum Bredius zijn weinig bijzonder heden te vermelden. Zoals elders in dit verslag reeds werd vermeld, werd de costuumcollectie in afwachting van een definitieve huisvesting in dit museum onder gebracht. In de loop van het verslagjaar werden de navol gende opdrachten verstrekt en opgeleverd: I? Geannuleerd werden de navolgende opdrachten, verstrekt voor 1 Januari 1951: VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. Museum Bredius. Gemeentelijke commissie voor de kunstopdrachten. 6 Pol Dom: Vier schilderingen op paneel ten behoeve van het Museum Hof wij ck, Voorburg. M. v. d. Neut: Ontwerp programma voor de Koninklijke Schouwburg. (Ontwerp niet voor uitvoering aanvaard.); J. Goeting: Ontwerp programma voor de Koninklijke Schouw burg. (Ontwerp voor uitvoering aanvaard.); L. Blom: Vier ontwerpen op ware grootte voor reliefs van na tuursteen in gevel van nieuwe school voor lager onderwijs, Moerwijk; M. Gobius: Vier ontwerpen op ware grootte voor reliefs in na tuursteen in gevel van nieuwe school voor lager onderwijs, Moerwijk; R. J. Drayer: Ontwerp diploma’s Blaasinstrumentenconcours; R. Rooyackers: Ontwerp randversiering luidklokken; W. Beuning: Ontwerp wandplaat Vaevo. Inventarisnujnmer T8852 K; (Ontwerp door Vaevo niet voor uitvoering aan vaard) W. J. Rozendaal: Verzorging Gemeentekalender. (Ontwerpen niet voor uitvoering aanvaard.); Mr J. H. Verstegen: Ontwerp affiche tentoonstelling „Kunst en Kitsch”; H. Verburg: Ontwerp en verzorging Gemeentekalender; M. Feuerstein: „Vaas met bloemen”, olieverf doek, 80 X 60, inventarisnummer 852 K; Arend Hendriks: „Zelfportret”, zwart krijt, 41 X 39,5, inven tarisnummer T 18951 K; „Portret en profiel naar links”, zwart krijt, 31.7 X 25, in ventarisnummer T 19151 K; „Portret R. Bremmer”, zwart krijt, 66 X 48.5, inventaris nummer T 19151 K; Quirine Collard: Ontwerp en verzorging Nieuwjaarskaart Ge meente ’s-Gravenhage; I Prof. L. O. Wenckebach: Monument voor Sweelinck; Prof. L. O. Wenckebach: Ontwerp hoge burgerpenning Ge meente ’s-Gravenhage.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 574