46 14 J BIJLAGE VIL 77 e. 16.447,49 400,— 7.500,— 77 407.340,97 Nadelig saldo i 77 77 2.500,— ,7 ƒ490.154,39 Totaal 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 M 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 53 170,— 977,49 3.499,30 14,42 7.902,24 1.545,42 135,07 1.707,30 7.100,75 Exploitatierekening 1950. 572,35 34.060,62 1.714,10 508,04 1.609,— 4.850,76 1.376,33 4.023,41 145,— 350,— 1.961,69 3.187,39 242,15 276,71 639,21 250,— 37,20 119,98 148,17 8,21 25,— 1.036,03 I »7 13.710,81 77 77 77 'ƒ194.188,71 8.124,42 5.192,51 842,44 2.066,17 1.457,28 1.273,47 2.477,79 918,32 25.000,— 66.914,64 9.876,65 3.248,13 5.589,89 14.003,05 3.230,75 184,41 VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 12.543,82 77 4w, 41.931,93 7.864,92 536,69 1.084,93 567,00 253,81 500,35 49,25 244,13 2.143,51 i 17.863,03 j 19.763,64 2.280,— ƒ490.154,39 ONTVANGSTEN (Volgno. 427). a. Opbrengst wegens verkoop van toegangsbe wijzen b. Opbrengst wegens verkoop van catalogi etc. c. Opbrengst tentoonstellingen en lezingen d. Opbrengst concerten Opbrengst verhuur aula en kleine voordracht- zaal gemeente museum Opbrengst verpachting lunchroom Paviljoen gemeente museum g. Opbrengst opbrengst inventaris Paviljoen ge meente museum h. Verschillende ontvangsten UITGAVEN (Volgno. 788). A Gemeentemuseum. I. Personeelsuitgaven a. Salarissen b. Lonen c. Overwerk d. Kosten Geneeskundig onderzoek en controle e. Sociale lasten II. Zakelijke uitgaven b. Onderhoud gebouw c. Schoonmaak gebouw d. Aanschaffing Meubilair e. Onderhoud Meubilair Aanschaffing Kantoormachines g. Onderhoud Kantoormachines i. Aanschaffing Rijwielen k. Tramkosten Rijwielkosten m. Reis- en Verblijfkosten n. Verwarming o. Verlichting p. Waterverbruik r. Dienstkleding s. Kantoorbehoeften t. Porti, telegram- en zegelkosten v. Telefoonkosten w. Contributies en donaties x. Glasverzekering z. Verschillende kleine uitgaven aa. Grond-, Dijk- en Polderlasten, Straatbe- lasting, etc ab. Premie Brandverzekering ac. Premie Autoverzekering e.dj III. Specifieke uitgaven voor de uitvoering van de dienst a. Propaganda b. Laboratorium en fotogr. atelier c. Meubelen (vitr. en encadrementen) d. Herstellen Kunstvoorwerpen e. Kunsthist. bibliotheek Verzekering „All risk” diverse bruiklenen g. Aankoop kunstvoorwerpen h. Organiseren tentoonstellingen en lezingen i. Kosten wegens het houden van concerten j. Muziekmuseum en bibliotheek k. Bewakingskosten museumgebouw Bijdrage van de Gemeente te storten in het fonds voor de verzamelingen van kunst en wetenschap nt. Storting in het fonds van de ontvangsten j van het museum (verkoop toegangsbe wijzen, Catalogiek n. Onderhoud inventaris Paviljoen o. Kosten paedagogische voorlichting B. Museum Bredius. I. Personeelsuitgaven: a. Salarissen b. Lonen c. Overwerk d. Kosten van Geneeskundige onderzoek en controle e. Sociale lasten II. Zakelijke Uitgaven b. Onderhoud gebouw c. Schoonmaak gebouw d. Aanschaffing Meubilair e. Onderhoud meubilair n. Verwarming o. Verlichting p. Waterverbruik r. Dienstkleding v. Telefoonkosten z. Verschillende kleine uitgaven aa. Grond-, Dijk- en Polderlasten, Straatbe- lasting ctc ab. Premie brandverzekering III. Specifieke uitgaven van de uitvoering van de dienst a. Kosten costuummuseum Totaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 582