I 46 1 BIJLAGE VIII. 4 15 1 VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 155,07 5, 8.550,59 24.150,78 24.150,78 15.879,24 8.271,54 Afdeling oude Kunstnijverheid: a. Ceramiek b. Zilver c. Costuums Afdeling Haagse Historie Afdeling Muziekhistorie 8.869,34 350,— 6.225,78 I Uitgaven Nadelig saldo over 1 Januari 1951 Afdeling Moderne Kunst. a. Schilderijen b. Beeldhouwwerken c. Aquarellen, tekeningen d. Prenten e. Ceramiek 5.399,56 13.90,92 1.203,22 526,89 30,— Geldmiddelen voor aankoop. Ontvangsten Ter beschikking gesteld ten laste van het Fonds voor de Verzamelingen van Kunst en Wetenschap Nadelig saldo 31 December 1951 ƒ7.514,34 1.000,— 355,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 583