I i! As"- lyih-KH ‘jssdSlph _~:»g3z_g2| 1 H 1 I PKihoi h‘^N“z^.s^ liPW-i a o o 4 8^ - gaissF-aS Qg gj'5 Ö-oPsiU! 46 i i al sMilWV? S?“-ïi2 Hl# iH'pyiifi g i 2 II 8 8 16 8 Q g 2 8 OM 8 xO g s 8 o Ss z uu LU S LU O ïs 3 s 21sS5g£i=s» S 3 8 3; ?4 8 P m ri oo S 2 S^S?S?S?S«?S?S?S?SóS?Ss.S=. 2 2 S 8 r ii VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. xc 00 00 CM CM xD Tt F" xQ xC 00 VS VS 00 04 FS FS 00 VS CM oo CM 3 O o oc xC 3 2 o H 2 o F- CT' FS V, CL to 3 z o .5 <Z) XC □x O vs OS CM CM a UJ ffi D UJ v> D N 2 o ff oo CM xC X UI o xc oc 00 XO ■s E O CM VS O' FS 04 V) OS F-, CM v> FS FS CM OO xO OO OO XO O' VS MD 04 E N U. 4-* O v i i FS 00 -7 FM fs "cd O N <D CQ CD Z y. Q O Q s* iU CZ2 s u 00 V 05 00 VS FS 00 xo co iEIIPtó ■C £h.E-ï-gg gl s^dils“5^ c c :g»S 'Si o E o- O' CM xD v-i xc r-~ O CM xO IZS 00 O' O' OS \O F- 00 os C4) O v-> S XD S~ cm r- O' V-> O' CM CM C~1 QC CM CM I g’Hi iEsslS E ■S VS CM CM Os r- o o os vs p" O c*s os oo xOVSOCO'<MQc*SVSVS F~- VS g Q 00 xo m 00 CM r- xc ^r VS W3 VS oo XC Tt CM TT CM xo vs r- 00 vs V C X X X X /—x 00 O< O -" «M n <N 00 r*s Os vs O' rt rr r- O' oo xo o r~ cm VS rt F" vs CM CM EEEEEEcE E - E E E U. *-• U. 4~» U. 4-> U- -»—Im4U U> +-» S-a4-4 u> «-> i— 4-> l_4-> U- x-< L— QC/5(ÜC/5Q>V)ÜC/)(UC/5OV)QV)a)V5OV>QVa>C/>a)V) >S>0>0>0;>0>0>§>§>0>0>0;>0 EEÉcEEëcëEëEÉaËcÉËëEEcÊË Q <u O W o O Q O Q o o O t) Q O w r<U O (<U V f<U O' vs CM CM OS os OO OO (—- OS Tt m f*S FS 3 CM rs Tt xo Tf CM FS OS Tt Tt FS FS OO fsoof- xo oo r-1 oo FS OO CM 04 Tt CM Os XO FS CM rT' 00 V) Tt 04 xO XO OC 04 OO o*" rT”' FS OO O' 04 Tt O' O~ XO 00 Tt OM O CM OS xD OM OO vs O oo xo O OOXOVSXO—’TtCMTt— vs OC ^CMFS 00© FS O' FS FS Tt 04 04 XO FS VS OS XO FS FS CM CM CMO'O' TtOO'00©VS FSQCOOOO'OMO' OO CM xD CM O- OX Tt XC TT xC CM XO CM OS FS F^ O' Tf Tt VS OO q~x

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 584