46 Bruiklenen: Aankopen: c. Prenten. Schenkingen: 19 I ■f'W? VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. T 135—51 T 150—51 T 151—51 P 25—51 T 152—51 P 26—51 T 153—51 T 158—51 P 31—51 T 159—51 Mr L. J. F. T 162—51 T 163—51 P 55—51 P 56—51 T 167—51 T 168—51 T 169—51 T 170—51 T 172—51 T 186—51 P 67—51 T 187—51 T 188—51 P 72—51 T 192—51 T 193—51 T 194—51 T 195—51 p 1—51 p 2—51 P 32—51 X 200 mm; P 41—51 P 42—51 P 43—51 p 46—51 P 47—51 P 50—51 135 mm; 118 mm; T 154—51 T 155—51 T 160—51 T 161—51 T 164—51 T 165—51 T 166—51 P P P P 4— 51 5— 51 6— 51 7— 51 8— 51 9— 51 10— 51 11— 51 12— 51 13— 51 14— 51 15— 51 16— 51 90 mm; 194 mm; P P P P P P P P P P P P P P P P 21— 51 22— 51 23— 51 24— 51 30—51 27— 51 28— 51 29— 51 57— 51 58— 51 59— 51 60— 51 61— 51 62— 51 63— 51 64— 51 65— 51 66— 51 33— 51 34— 51 35— 51 36— 51 48— 51 49— 51 P P P P P P P P P P P P P 17— 51 18— 51 19— 51 20— 51 P P P P P P P P P P P P 37— 51 38— 51 39— 51 40— 51 I idem, Stilleven, donkere bloemen in witte kruik, gekleurd krijt, 27.7 X 23.8; L. Zwlers, portefeuille met 10 kartons (ontwerpen voor behangselpapieren), aquarel, 57 x 48.4; P. Mondriaan, Struiken en onbegroeide bomen, rood krijt, 17 X 12.8; P. Mondriaan, ontbladerde, verwaaide jonge bomen, zwart krijt, 19.6 X 24.2; P. Mondriaan, Vondelpark, Amsterdam, zwart krijt, 17.2 X 21.4; Th. Goedvriend, Hoge bomen, potlood, 11 X 13.7; S. Jesserun de Mesquita: Caricatuur van een oude heer en profil, potlood en aquarel. 23.5 X 27.3; A. Schelfhout, Schaatsenrijders op het ijs voor een burcht, aquarel. 8.5 X 11 J. H. Toorop, Studie van een samenkomst, crayon, 20.2 X 301; E. Nolde, Zeilschepen op zee, aquarel, 18.3 X 23.5; P. Citroen, Zelfportret, O.I. inkt en potlood, 23.7 X 16.8; J. Lutz, Werklieden bij het ruim van een schip, sepia gewassen, 17.8 X 18.8; idem. Drie werklieden op een bank, O.I. inkt ge wassen, 16 X 14; V. G. van Uytvanck, Portret, zwart krijt, 35.5 X 26.8; K. Tony. Vier negervrouwen, zwart krijt, 27.9 X 22; J. van Herwijnen, Vrouwenportret en face, zwart krijt, 35.8 X 25.6; idem. Mansportret, en profil naar links, rood krijt, 63.3 X 46.7; Lindgens, Jesultenkirche Köln, monotype, 38.5 X 27.5; Paula ModersohnBecker, Zittend vrouwelijk naakt, verso idem, houtskool, 28 X 15; Cross (Henri Edmond Delacroix), Waterput, pastel, 22 X 29; A. de la Rivière, Sterfbed van Multatuli, aquarel dagmaat, 33.5 X 49; Jo Spier, „Klein abuusken, Heeren”, O.I. inkt, 29.1 X 24.4; idem, Het eerste atelier voor artistieke bedrijfsre clame, potlood, 31.8 x 38.8; idem, Voor de tapkast. O.I. inkt en waterverf. 32.3 X 25.7; Ernst Barlach, Staande Russische boerin met voor over gebogen bovenlichaam, zwart krijt en O.I. inkt, 58 X 45; Paul Klee, Compositie met sterren, aquarel en gou ache, 17.3 X 28.5; (Aangekocht met steun van de Vereeniging van Haagsche Museum vrienden) Paul Signac, Rivierlandschap, aquarel en potlood, 14.2 X 17.1; Lyonel Felninger, Kustfort, O.I. inkt en aquarel, 22.8 X 41.6. idem, Dood vogeltje, ets, 132 X 97 mm; W. Roelofs Jr, Stilleven met vis, ets, 94 X W. Roelofs, Bloemenstllleven, litho, 157 X A. Roelofs, Klein jongetje, zinklitho, 127 x 94 mm; A. Morisot. Adam en Eva, bitype, 127 X 177 mm; Van de heren H. L. Swart en R. E. Penning. 's-Gravenhage: S. Jessurun de Mesquita, Liggend vrouwelijk naakt, houtsnede, 87 X 162 mm; idem. Een schaap op een heuyel staande, ets, 211 X 290 mm; idem, Kop van een bizon, ets, 235 X 272 mm; idem. Liggende leeuw, ets, 180 X 285 mm; idem, Kameel, ets, 236 X 285 mm; Van de Heer en Mevrouw Asselberg: Gelegenheidsgraflek L. K. Asselberg, houtgravure, 113 X 76 mm; Odilon Redon, Petit Prélat, droge naald, 108 X 83 mm; J. B. C. Corot, Italiaans landschap, litho, 222 X 281 mm; W. J. Rozendaal, Zelfportret, kleurhoutsnede, 260 X 190 mm; idem, Twee koppen, kleurhoutsnede. 225 X 283 mm; idem, Liggend naakt, houtsnede, 200 X 376 mm; idem. Zittend naakt, houtsnede, 268 X 185 mm; Wim Beuning, „Merk toch hoe sterk scheef", litho, 280 X 320 mm; idem, De boom, litho, 350250 mm; idem. Haan en kip, litho, 290 x 390 mm; J. F. Millet, Moedergeluk, litho, 290 X 224 mm; L. O. Wenckebach, Job, ets, droge naald en aquatint. 154 X 145 mm; Andres Zorn, De beeldhouwer prins Paul Troubes- koy, ets, 247 X 175 mm; S. Jessurun de Mesquita, Portret van J. Jessurun de Mesquita, houtsneden, 318 x 318 mm; Dirk van Gelder, Mapje: De morgen, de middag, de avond, houtgravure, 138 X 200 mm; Huub Gerritsen, Portret van een jong meisje, litho, 300 X 217 mm; Henr. Ant. Henriet, Visser met pijp, houtsnede, 370 X 290 mm; Onbekend, Dansende figuren, ets. 225 X 175 mm; S. Jessurun de Mesquita, Drie figuren, ets, 83 X 90 mm; idem, Drie figuren, 83 X 90 mm; Van N.N.: P 4451 Peri, Mapje met 13 Raumkonstruktionen, linoleum, ca 18 X 22; Van Mr L. J. F. Wijsenbeek te ’s-Gravenhage: P 4551 Reitman, Nieuwjaarswens 1946 van Wijsenbeek, cliché, 87 x 77 mm; Van de heer Lion Cachet Jr te Amersfoort: C. A. Lion Cachet, Ex Libris Stoomvaartmaatschap pij Nederland, cliché drie kleuren, 110 X 78 mm; idem, Gebruiksgrafiek Mr P. J. van Wijngaarden, cliché stempel, 120 x 75 mm; idem, Tuin Vreeland, litho, 223 X 265 mm; idem, Tuin Vreeland, litho, 313 X 192 mm; idem, Tuin Vreeland, litho, 281 X 204 mm; idem. Tuin Vreeland, litho, 275 X 219 mm; idem, Reclame voor de FranschHollandsche olie- fabrieken, kleurlitho, 544 X 297 mm; idem, Ex Libris, houtsnede, 419 x 243 mm; idem, Gebruiksgrafiek, Diploma Nederl. Mij voor Nijverheid en Handel, kleurlitho, 409 X 508 mm; idem, Oorkonde 18981938, litho, 420 X 270 mm; idem, Oorkonde, kleurlitho, 414 X 276 mm; idem, De vader van C. A. Lion Cachet op zijn sterf bed, roulette-gravure, 197 X 142 mm; idem. Portret van de moeder van C. A. Lion Cachet, vernis mou, 196 X 136 mm; Van de Heer Paul Citroen te Wassenaar: Jan Veth, Het Rasphuispoortje (bijvoegsel van „De Kroniek” van 15.9.1895), litho, 330 X 200 mm. Van mej. R. de Cocq te ’s-Gravenhage: P 351 Corn.de Cocq, Mansportret, litho, 235 X 175 mm; (voormalig bruikleen P. 44437) Van drs Ir M. H. Ekker en Mevrouw Ekker te 's-Gravenhage: Negen etsen van Lucie van Dam van Isselt: Kerk te Veere, 140 x Twee schelpen, 146 X Krab. 90 x 120 mm; Krab met schelp, 148 Raadhuis te Veere, 270 x 120 mm; Ijzeren hekje van trap, 90 X 123 mm; Harlekijn, 119 X 90 mm; Ex Libris J. Koch, 55 X 32 mm; Twee bloemen, 90 X 130 mm; Kerk te Veere, 122 X 180 mm; A. Morisot, Vrouwenkop, ets, 120 x 95 mm; idem, L’Archange Michel, ets, 145 X 235 mm; idem. Dame met kind onder vruchtbomen, ets, 120 x 96 mm; idem. Dame aan tafel zittend, bitype, 250 x 340 mm; A. Ph. Derkzen van Angeren, Poes, ets, 71 X 97 mm; R. Whistler. Portret, litho, 120 X 75 mm; Laurent Verwey, Zuster van de kunstenaar, ets, 100 X 89 mm; Van de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten te 's-Gra- venhage P 6951 Theo van Hoytema, Uilen, litho, 480 X 305 mm.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 587