46 ERRATUM. 23 Door het wegvallen van een regel is in het verslag over 1950 niet tot uitdrukking gekomen, dat het Kruikje, inventarisnummer OGr 132 (zie bladz. 15, le kol. onderaan) een geschenk is van de Algemene Rekenkamer. VERSLAG VAN DE DIENST VOOR SCHONE KUNSTEN. 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 591