Het personeel bestond aan het einde van het verslag jaar uit: 1 directeur in vaste dienst; 3 ambtenaren voor de administratie in vaste dienst; 2 bureaulisten in vaste dienst; 4 ambtenaren voor de toneeldienst (waarvan één tevens dienst doet als concierge) in vaste dienst; 3 portiers in vaste dienst; 1 zaalchef op arbeidsovereen- KONINKLIJKE SCHOUWBURG TE 'S-GRAVENHAGE. VERSLAG OVER HET JAAR 1951. De Commissie van Bijstand voor de Koninklijke Schouwburg bestond aan het einde van het jaar uit de heren D. W. Dettmeijer, A. L. M. Dinkhuijsen, Mr J. J. Hangelbroek en W. A. Rensen, leden. Voorzitter was de Wethouder van Onderwijs en Kunstzaken, de heer J. van Zwijndregt en secretaris de heer Dr J. Hulsker, hoofd van de afdeling Kunst zaken der Gemeentesecretarie. komst naar burgerlijk recht; 4 controleurs in losse dienst; 11 werklieden voor de toneeldienst, waarvan 10 in vaste dienst en 1 jongmaatje-werkman in tijdelijke dienst; 1 werkman voor de centrale verwarming in vas te dienst; 2 werklieden voor het schoonhouden van het gebouw, waarvan 1 in vaste en 1 in tijdelijke dienst; 1 werkvrouw in losse dienst8 ouvreuses, waarvan 7 in losse dienst en 1 als reserve. Hierna volgt een overzicht van de voorstellingen, welke in het jaar 1951 zijn gegeven. s Er zijn in totaal 384 voorstellingen gegeven, t.w. 319 avondvoorstellingen en 65 middagvoorstellingen. BIJLAGE Naam van het stuk. Zaalhuur. Auteur. j» 27 842 59.032,26 18.669,04 3.840,20 Verboden voor onbevoegden. 14 Liefde en zwarte kunst. 7 156 140 242 82.472,52 25 11 183 21.769,19 7.260,45 1.281,70 Personeel. Het meisje van buiten. Oidipoes en zijn moeder. Zijne Excellentie. Commissie van Bijstand. 31 2 22 7 9 1 7 22 14 22 44 18 6 16 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 7 1 Overzicht der voorstellingen. Aantal bezoekers. 10 993 4 582 8 949 9 844 3012 638 702 913 455 288 1 145 784 117 1 268 259 442 282 3 778 112 Netto- recette. 4.545,57 5.378,53 1.705,09 5.072,86 2.264,20 Bespreek- gelden. 1.308,70 1,377,50 344,30 17.626,77 18.827,41 4.360,58 2.988,70 139,90 1.485,90 694,50 645,— 49,— 440,20 2.244,50 1.491,40 1.625,50 87,40 134,20 130,40 64,50 33,70 154,80 50,— 8,50 241,80 31,40 38,20 31,30 268,70 6,80 325,54 410,02 568,60 277,53 275,— 825,— 275,— 275,— 728,76 275,— 550,— 275,— 1.925,— 275,— s, Verhuring van het gebouw. Aantal voor- I stellingen. 9.867,20 8.810,29 553,21 5.805,36 30.417,72 18.856,29 26.486,52 Haagse Kunststichting „De Haagsche Comedie”. 43.808,71 1.560,38 De dood van een handelsreiziger. Gijsbreght van Aemstel. Zij kregen, wat ze wilden. De reis van Noach op de wateren. Het gezicht in de spiegel. Het dubbelleven van Sir William. De getemde feeks. Uilenspiegel. Julius Caesar. De ingebeelde zieke. De landauer met 6 paarden. Met eervol ontslag. Droom der gevangenen. Het mannetje in de maan. Nieuw land. 21.159,60 9.092,35 ƒ300.291,58 1.451,10 669,— 20.795,40 Mevrouw Warren’s bedrijf. De ernst van Ernst. Ninotchka. Gelukkige jaren. De fluwelen handschoen. De knecht van twee meesters. Oom Harry. Venus bespied. De Revisor. Vriendinnen. Waarom jok je, Chérie? G.B. Shaw. Oscar Wilde. Melchior Lengyell. Samuel Taylor. Rosemary Casey. Carlo Goldoni. Thomas Job. Christopher Fry. N.W. Gogol. John van Druten. Hans Lengsfelder en Sieg fried Tisch. Jean Marsan en Roger Domès. Clifford Odets. Max Croiset. Dorothy en Campbell Christie. John van Druten. Stichting „Het Amsterdams Toneelgezelschap”. Arthur Miller. Vondel. Louis d’Alton. André Obey. A. den Hertog. Emlyn Williams. J Shakespeare. Giinther Weissenborn. Shakespeare. Molière. Victor Ruiz Iriarte. Terence Rattigan. Christopher Fry. N. C. Hunter. Hans Tiemeyer. 23 311 1 329 13 455 24.026,93 4 600 5 439 338 3 214 14 850 9 381 15 001 1.336,92 1.900,13 1.929,13 1.016,88 565,88 2.311,46 1.216,67 176,92 3.191,67 455,87 750,96 483,58 6.279,66 153,46 10.344,32 550,— 6.501,41 2.361,22 2.723,32 275 2.056,58 7.473,37 5.586,27 6.965,74

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 592