47 4 De directeur van de Koninklijke Schouwburg, J. H. CARPENTIER ALTING. In 1951 werden door de Haagse Kunststichting „De Haagsche Comedie” 7 Gemeentelijke volksvoorstel lingen gegeven, t.w. 25 Januari „De fluwelen hand schoen”; 9 Februari „De ernst van Ernst”; 13 April „De fluwelen handschoen”; 27 April „Mevrouw War rens bedrijf"; 25 Mei „Mevrouw Warrens bedrijf”; 6 September „Vriendinnen”; 18 October „Oidipoes en zijn moeder”. Behalve deze volksvoorstellingen, werden 44 besloten voorstellingen, tegen verminderde prijzen gegeven voor leden van personeelsverenigingen van hier ter stede ge vestigde instellingen en bedrijven, zg. abonnements- voorstellingen. Hierachter volgen de bedrijfsrekening, de Kapitaal- dienst, de balans en de verkorte inventaris. 16.232,41 I VERSLAG VAN DE KONINKLIJKE SCHOUWBURG. Recapitulatie. Zaalhuur. Naam van het gezelschap. 29.911,— 227 771 437.804,75 124.138,07 384 Totaal 1951 28.965,50 225 263 440.442,78 405 1950 26.967,40 208 765 399.903,69 400 1949 121.429,46 117.467,62 242 25 31 17 17 6 1 7 2 2 2 2 1 1 2 2 5 11 8 Aantal bezoekers. 156 140 11 183 18 776 8 082 7 077 3 660 424 5 250 1 153 1 523 1 145 1 221 365 603 671 797 2 927 5 388 1 386 Netto- recettc. Bespreek- gelden. 20.795,40 1.281,70 1.769,30 1.173,10 960,40 565,20 62,40 350.- 220,60 290,40 221,60 230,60 53,— 113,60 132,80 105.50 425,60 794,30 365,50 82.472,52 7.260,45 8.853,17 5.191,33 5.002,26 2.018,66 275,— 1.925,— 900,— 900,— 900,— 831,75 275,— 351,75 587,06 550 1.383,06 2.886,06 1.575,— 4 Haagse Kunststichting „De Haagsche Comedie”. Stichting „Het Amsterdams Toneelgezelschap". Stichting „Het Rotterdams Toneel” Toneelgroep „Comedia” De Nederlandse Comedie Het Vrije Toneel Nel Oosthout Schoolvoorstellingen The Old Vic Company The Young Vic Company Comedie Francaise Theatre Hébertot Nationaal Toneel van België De Nederlandse Opera The English Opera Group Ballet en dans Kindervoorstellingen Amateur-Toneelvoorstellingen Diversen 300.291,58 21.769,19 I 32.654,42 13.708,48 i 7.682,33 376,62 4.636,80 5.847,84 5.469,16 5.101,25 4.025,50 607,— 1.511,67 2.245.41 1.263,46 5.324,87 7.098,34 i 1.958.42 Aantal voor- j stellingen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 595