48 4 4 I VERSLAG HAAGSE STICHTING VOOR LICHAMELIJKE OPVOEDING. I a. Speelterreinen. Maart Maart (Paasvac.) Totaal. Juni. Juli. April. Mei. Aug. 6 732 6 908 7 120 3. Carel-Reinierszkade 6 955 4 264 1 254 4. Gaslaan 1 433 686 5. Hannemanstraat 4 704 5413 6. Schimmelweg 2 540 808 2 290 7. Seinpoststraat 2 100 2 013 2 167 1 710 13 768 810 2 538 2 430 8. Vlierboomstraat 3 688 3 842 9. Vermeerstraat 1 214 47 143 39 099 4 772 Betreft openstelling in de avonduren voor de rijpere jeugd. 1. Beijersstraat 2. Capadosestraat in de vacanties van 27 t/m 31 Maart, op 15 Mei; van 23 Juli t/m 25 Augustus: C. de speeltuinen aan de Breukelensestraat, Delft se- laan, Haagweg (Lsd.), Julianastraat (Lsd.), Mac- kaystraat, Newtonplein, Newtonstraat, Van-Nijen- Maandag, Dinsdag, Donder dag en Vrijdag van 1921 uur. 5 464 946 27 870 3 745 484 1 465 6 078 1 251 36 071 6 125 1 200 4 733 524 1 515 930 7 560 730 3 340 4 624 884 59 870 11 870 1 147 10600 1 310 7 540 1 205 4 532 602 1 395 969 7 270 923 2 610 4 965 758 55 207 9 302 1 111 9 788 1 029 6 659 155 5 295 509 1 371 979 7 393 1 018 2 643 werkdagen van 912 uur en van 1318 uur; Woensdag van 1317 uur en Zaterdag van 1012 uur en van 1317 uur. werkdagen van 912 uur en van 1318 uur; Zondag van 11—17 uur. 8 013 983 7 940 935 5464 1 130 4 675 1 242 625 5 878 1 142 1 840 29 875 3 839* 270 032 23 479* 35 917 3 241* 35 236 3 274* 39 863 3 690* 28 498 2 119* 9 107 3 503* 38 218 3 813* 16 071 voor van 3 t/m 21 Juli en van 27 Augustus t/m 30 September: Het Haags Vacantie-Comité organiseerde op ver schillende speelterreinen en -tuinen jeugdtoneelvoor- stellingen, welke werden gegeven door het gezelschap van Lou Steenbergen. De voorstellingen, welke door de kinderen druk werden bezocht, waren tegen betaling van 10 cent toe gankelijk. De omwonenden van de speeltuin aan de Van-Nijen- rodestraat stelden er prijs op, dat de speeltuin nA 1 October geopend zou blijven. D. speeltuin met rolschaatsenbaan en speelweide aan de Evert-Wytemaweg (Sportlaan) en de speelweide aan de Fruitweg: van 1 April t/m 30 September Aantal kinderen, dat in onderstaande maanden de speelterreinen bezocht (verkregen door samentelling van de gemiddelde aantallen op de speeldagen.) Sept. De speeltuinen aan het Newtonplein en Oranjeplein waren elke Zondag geopend van 11—16 uur en gedu rende het zomerseizoen op werkdagen tot zonsonder gang. van 9.3012 uur en van 14 17 uur; Maandag t/m Zater dag van 9.3012 uur en van 1417 uur. bovendien voor de leeftijdsgroep van 14—21 jaar (uitgezonderd de speelterreinen Seinpoststraat en Vlierboomstraat) van 1 Mei t/m 31 Augustus Openstelling van de speelterreinen en speeltuinen. De bij de „Haagse Stichting voor Lichamelijke Op voeding” in beheer zijnde speelterreinen en speeltuinen waren in dit verslagjaar geopend van 27 Maart tot 1 October, volgens onderstaand rooster. A. de speelterreinen aan de Carel-Reinierszkade, Gas laan, Hannemanstraat, Nieuwe Haven, Schimmelweg, Seinpoststraat, Vermeerstraat en Vlierboomstraat de leeftijdsgroep van 415 jaar: Maandag, Dinsdag, Donder dag en Vrijdag van 16.3019 uur; Woensdag en Zaterdag van 1417 uur; rodestraat, Oranjeplein, Peilstraat, Pieter-de-Hooch- plein (Lsd.), Pluvierstraat, Rederijkerstraat, Rozen burgstraat, Rijswijksestraat, Scholstraat, Sumatra- straat, Tuinderslaan, Vaalrivierstraat, Dr-de-Visser- plein, Vlierboomstraat, Wieringsestraat, Zuid-Bin nensingel, Zusterstraat en Zwarteweg: van 27 Maart t/m 30 September b. van 1 October 1951 tot 1 April 1952 B. de speeltuinen en piasvijvers in het Zuiderpark bij het A.D.O.-terrein en bij het Ligthartmonument van 1 April t/m 30 werkdagen van 1018 uur; September: Zondag van 1117 uur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 602