1/ 23 I 7 i Ht lil b 7°1T^ HOOFDSTUK XIV EREDIENSTEN. 5?^ «.5 Hf hg i Tl "i 3 I HOOFDSTUK XV LANDSVERDEDIGING. 58 De hierna volgende tabel geeft een overzicht van kerkelijke gemeenten, het aantal leraren of geestelijken en het aantal kerkgebouwen op 31 December 1951. 15 3 1 0 o 2 In) >2) A. Lichtingen 1941, 1942 en 1943. Ook in het jaar 1951 moest, evenals in het vooraf gaande jaar, de inschrijving van deze lichtingen worden voortgezet. Het aantal ingeschrevenen was op 31 De cember 1951 gestegen tot onderscheidenlijk 4 337,4 316 en 4 348. In de loop van dit jaar zijn van deze lichtingen 19 ingenieurs ter keuring geroepen. Van hen werden: 1. goedgekeurd 2. voorgoed ongeschikt verklaard 3. niet gekeurd wegens vrijwillige dienstneming s I 250 1100 t- - 25’) I l'2)h 3 Kerkelijke gemeenten. 00 62 62 98 98 2 4 2 4 1 1 Kerkelijke gemeenten. 5 1 1 1 1 1 1 2 1 - 1 1 1 2 2 1’) 5 5 1 1 122'°) 1’) 1 2 2') 4 2 1 3 1 1 1 250 100 2 1 5 4-) 8 3’) 2 1 5 4 3 2 1 1 5 1 1 1 370 7‘) 62 98 62 Transporteren 98 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 Kerkelijke gemeenten. 1 2 38) 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 I 1 1 1 1 3 3 1 1 1 Totaal 43 kerkelijke gemeenten, be horende tot 25 kerkgenootschap pen 2 lokaliteiten. 1 lokaliteit. 1 hulplokaal. 1 1 1 Per kerk- 1 genootschap 1 1 2 2 1 3 1 Per kerk genootschap 5 kapellen. 1 vicaris 1 1 8 1 1 1 1 1 2 2 14 34 1 1 8 1’) I. Dienstplicht. INSCHRIJVING, KEURING EN OPKOMST IN WERKELIJKE DIENST. 25")! .'126'») 26 5 ft hi 7)6)“) i 51 4’) Per kerkelijke gemeente. Anglicaanse Kerk Baptisten Gemeente ’s-Gravenhage Baptisten Gemeente ’s-Gravenhage-Oost Christelijke Geref. Gemeente 's-Gravenhage Centrum Christelijke Geref. Gemeente 's-Gravenhage-West Christen-Gemeenschap Des Heren Nieuwe Kerk zijnde Nova Hierosolyma Doopsgezinde Gemeente Evangelisch-Lutherse Gemeente 's-Gravenhage First Church of Christ. Scientist Gereformeerde Gemeente 's-Gravenhage Gereformeerde Gemeente Scheveningen Gereformeerde Kerk, 's-Gravenhage-Oost Gereformeerde Kerk, 's-Gravenhage-West Gereformeerde Kerk, 's-Gravenhage-Zuid Gereformeerde Kerk, Scheveningen Gereformeerde Kerk, 's-Gravenhage-Loosduinen Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), 's-Gravenhage-Oost Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), 's-Gravenhage-West Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), 's-Gravenhage-Zuid Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), Scheveningen Gereformeerde Kerk (onderh. art. 31 K.O.), 's-Gravenhage-Loos- duinen Hersteld Apostolische Zendingkerk Katholiek-Apostolische Gemeente Ned. Hervormde Gemeente, 's-Gravenhage Ned. Hervormde Gemeente, Scheveningen Ned. Hervormde Gemeente, Loosduinen Duinoordkerk Duitse Evangelische Gemeente Waalse Hervormde Gemeente Transport Ned. Israëlietische Gemeente, 's-Gravenhage Ned. Portugees-Israëlietische Gemeente Oud Baptisten Gemeente Oud-Bisschoppelijke Cleresy (Oud-Katholieke Gemeente) Oud-Gereformeerde Gemeente, 's-Gravenhage-Centrum Oud-Gereformeerde Gemeente, Scheveningen Remonstrants-Gereformeerde Gemeente Rooms-Katholieke Gemeente, 's-Gravenhage (met Scheveningen) Rooms-Katholieke Gemeente, Loosduinen Russisch Orthodoxe Gemeente 's-Gravenhage Vrije Evangelische Gemeente Vrije Katholieke Kerk Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen Per kerkelijke gemeente. 1) Bovendien 2) Bovendien 3) Bovendien 4) Bovendien 5 godsdienstonderwijzers. 5) Bovendien 8 kapellen. 6) Bovendien 2 godsdienstonderwijzers. 7) Bovendien 8) Bovendien 9) Bovendien 3 hulpgebouwen. 10) Bovendien 18 godsdienstleraren. 11) Bovendien 14 kapellen (internaten). 12) Bovendien 1 kerkhof kapel. «i •ƒ- J4 X> 00

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 66