1 1 I I ■I N 3 I 2 1 I I 1 S I I 5 5 c :3g> •ë-ê (U ÖD I 3 3 ■f 8 E o <5 2 s ra' 5 -u E o ÖD s ra” en oo vi s s l l <no 38 s© S g. 22 •s £33 L s fis ï§g .&£r Hsö ’£n Os CU VERSLAG VAN HET GEMEENTELIJK BOETENFONDS. •c "S c J e CM s: (U op ra 8 <M <0 E <M O _O S3» c 3 c o O a c o h t/5 W al O o en ra as m ra” 8 ra Q ra V~; os <y 5 ■■r. -E 5 5 1 W) JD O S> ra vs o oc” O JJ 05 OS ra s© s© ON ra~ ra SO s©’ en ra S 55 OC Tt O^S© ra os r- oc S© ri •5 ra ir. ©S o 5 2 s S 5 60 s© O s© oo” rr On” O S© ra I or-Tt s© OC CO I* rt OO^ N© oo vs oo ra ra” ra” ra” oo ra O en Tf os ra ra va oo c j> p QB JD ilh DOJÜ Os” tT o” oo” vs os en s© en «NC5 00 P 5 C •i eC o o '8C JiS C JD Q. O 8> -g S •- aj a> .x o ss cdöJ QDZ>Z Os "T oo— 5 5 2 E- 8Z Pg°B o“3 o cc- i> u G SJ? .2.2 2^ o c ra FO<^Z .2 Q ÖD C 03 «E-m JjS 2 o O ra T3 C Q .E (D 5 5 c- g rt o o u 2 g-£*§9 &ÉE§<D*Jt3,-'Z’S Q bü ai O ai

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 76