s 7 f f f 3!4 BIJLAGE 4 7 uitgezonderd). Beleggingsfonds. 31.000,— Gewone leningen, aangegaan met derden. II. 3.285,23 III. 245.552,14 423.977,61 463.262,82 Beleggingsfonds. B. 35.234,01 23.121,67 297.131.312,65 ff ff ff ff Totaal bedrag der restantschuld op 31 December 1951: aangegaan ten behoeve van het Financierings- en Beleggingsfonds aangegaan niet ten behoeve van het Financierings- en Beleggingsfonds ff ff ff ff Annuïteitsleningen, aangegaan met derden (behalve het Rijk). f 265.159.656,78 31.971.655,87 V. 3 Bedrag der aflossingen in 1951. Rente ten honderd. Rente ten honderd. Rente ten honderd. 3'/2 4 Restant schuld op 31 December 1951. Restant schuld op 31 December 1951. Bedrag der renten over 1951. Bedrag der annuïteiten in 1951. 1.081.566,04 65.902,12 755.795,07 57.253,08 388,76 19.612,38 499,54 883,94 1.737,05 Rente ten honderd. 405.332.03 38.707,26 571.379,05 38.442,44 2.083,34 21.575,78 2.347,45 3.683,07 5.544,37 Bedrag der renten over 1951. 510.186,99 27.459,68 350.463,04 18.545,82 3,11 3,03 3,04 3 3,133 2'/2 2'/2 ff s» ff ff ff 2*4 21/2 3 3/4 2’/. 2% 3 3% 3'/2 3% 4 3 3-31/2 31/4 4 2'/2 3 3-31/2 31/4 31/2 4 ff j Restant schuld op I 31 December 1951. 8.708.000,— 1/ 5.596.000,—f 883.319,80 1.000,— l ff ff ff VI. 31/2 4 a. b. ƒ6.391.478,60 V 9.436.389,— 10.416,84 625.697,50 14.084,71 25.781,48 49.899,30 50.890,22 1.127.199,12 1.903.969,17 4.110,81 47,856,70 51.967,51 OVERZICHT DER GEMEENTESCHULDEN (Kasgeldleningen ff I \~f Bedrag van het aflossings- bestanddeel in de annuïteit in 1951. I. Obligatieleningen. 13.554.OOO,— f IV A. Inschrijvingen op het Grootboek A der Gemeenteschuld krachtens de vóór 1 November 1951 geldende bepa lingen der Grootboekverordening 1930. Bedrag der renten over 1951. Bedrag van het rentebestanddeel in de annuïteit in 1951. 3-31/2 31/2 Bedrag der aflossingen in 1951. Bedrag der aflossingen in 1951. 2.242.500,— 27.859.000/— VIII. Schulden aan het Rijk (Werkfonds 1934). A. Leningen ten behoeve van het Financierings- en Bedrag der annuïteit in 1951. 6.763.095,50 4.993.257,22 j 1.480.972,06 j 77JT23732V8“ Restant schuld op j i 31 December 1951. 8.887.858,— I 38.893.000,— 65.244.311 63.117.642,— 22.869.860,— L 7.500.000,— T 7206.512.671,— Leningen niet ten behoeve van het Financierings- en 89.500,— 1.928.500,— 500,— 1.000,— 2.019.500,— J IV B. Inschrijvingen op het Grootboek A der Gemeenteschuld krachtens de van 1 November 1951 af geldende bepa lingen der Grootboekverordening 1930. 210.300,— 7.200,— 46.700, — I 29.700, — 66.100,— 63.700, — I 488.000,— 1 911.700,— i Gewone leningen, aangegaan met eigen fondsen. 14.619.461,—463.262,82 822.633,— Rijksvoorschotten Gemeentebouw (annuïteitsleningen). 15.814.928,77 1.848.009,77 VII. Rijksvoorschotten Verenigingsbouw (annuïteitsleningen). f 11.230.452,14 1.174.296,02 50.941,82

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 79