f 42. BOVENSTAANDE BIJLAGEN ZIJN AFZONDERLIJK VERSCHENEN. V 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 18. 19. 20. 31. 32. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 40. 41. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.1 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.1 Bijlagen. Zie voor alphabetisch register volgende bladzijde. No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Gemeentelijk Scheidsgerecht (Verslag van het Boetenfonds (Verslag van het Gemeentelijke Fondsen (Stand der Gemeenteschulden (Overzicht der Gewaarborgde geldleningen (Staat van door de Gemeente Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maatschappijen enz. Verstrekte geldleningen (Overzicht van door de Gemeente Financierings- en Beleggingsfonds der gemeente ’s-Gravenhage (Verslag van het Grootboeken der ’s-Gravenhaagse Gemeenteschuld (Verslag van de Gemeentebelastingen (Verslag van de directeur der Keuringsdienst van Waren voor het gebied ’s-Gravenhage (Verslag van de Openbaar Slachthuis (Verslag van het Duinwaterleiding (Verslag van de Stichting „Centraal Badbeheer” (Verslag van de Gemeenteplantsoenen (Verslag van de Dienst der Reinigingsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Woningdienst (Verslag van de Gemeentelijke 17.n Grondbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Stichting „Centraal Woningbeheer” (Verslag van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling (Verslag van de Dienst van de „Stedelijk Belang” (Verslag van de N.V. Maatschappij tot exploitatie van On roerende Goederen „Ockenburgh” (Verslag van de N.V. Bouwgrond-Maatschappij Bouw- en Woningtoezicht (Verslag van het Gemeentelijk Huisvesting (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor de Gemeentewerken (Verslag van de Dienst der Haagse Bouwmaatschappij (HABO) (Verslag van de N.V. Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg-Maatschappij (Verslag van de N.V. Haven- en Marktwezen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst van Gasbedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Electriciteits-Bedrijf (Verslag van het Gemeentelijk Hypotheekbank, het Noodhypothekenfonds en het Rijkshypothekenfonds (Ver slag van de Gemeentelijke Credietbank (Verslag van de Gemeentelijke Werklozenzorg en Personeelsvoorziening (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Beroepskeuze (Verslag van het Gemeentelijk Bureau voor Sociale Belangen (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Schoolkinderzorg (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Geneeskundige- en Gezondheidsdienst (Verslag van de Gemeentelijke Gemeenteziekenhuizen (Verslag van de Apotheek (Verslag van de Gemeente Lager Onderwijs (Verslag omtrent het 39.n Openbaar en bijzonder voorbereidend hoger, middelbaar en handelsonderwijs (Verslag van het Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen” (Verslag van de Middelbaar Technische School (Verslag van de Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Visserijschool en Zeevaartschool (Verslag van de Commissie van toezicht op de Gemeentelijke Museum voor het Onderwijs (Verslag van het School- en Kindertuinen (Verslag van de Gemeentelijke Archief (Verslag van het der Gemeente). Schone Kunsten (Verslag van de Gemeentelijke Dienst voor Koninklijke Schouwburg (Verslag van de „Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding” (Verslag van de Haagse Woningbouwmaatschappij (Hawoma) N.V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 7