s 7 Doel der leningen. A. Bouw van arbeiderswoningen B. Bouw van middenstandswoningen 3>/2 6.250,— s» 8.445.585,10 Raadsbesluiten. Naam der maatschappij enz. Aantekeningen. 200.000,— 1. N.V. Bank voor Nederlandse Gemeenten. 2. N.V. „Haagse Bouwmaatschappij” (Habo). 990.000,— Gestort 12(4 pCt. 100,— j 400.000,— Gestort 60 pCt. 100,— Jacob-Marisstichting. 2.000,— 7 Maart 1949 (Bijl. 113). >5 Gestort 30 pCt. S5 5» 5» Bedrag van de deelneming. 8.000,— 100,— 7.000,— 200,— 100,— 100,— 100,— 100,— 100,— 30 Juni 1926 (Bijl. 320). 7 Maart 1927 (Bijl. 153). 25 April 1927 (Bijl. 355). 16 December 1929 (Bijl. 848). Rente ten honderd. 3>/2 3i/2 3'/2 3>/2 Stichtingskapitaal. Werkkapitaal. 30 Juni 1930 (Bijl. 116 en 116A). 6 Januari 1941 (Bijl. 434 van 1940) en 9 Juni 1941 (Bijl. 207). 190.550,— 100.000,— 53.173,19 45.000,— 13 December 1948 (Bijl. 552 en 581) en 30 Januari 1950 (Bijl. 28). 28 Februari 1949 (Bijl. 88) en 12 Juni 1950 (Bijl. 266). 16 November 1939 (Bijl. 527). 25 Februari 1946 (Bijl. 35) en 13 Januari 1947 (Bijl. 445 van 1946). 4 Augustus 1947 (Bijl. 282). 1 December 1947 (Bijl. 523). 12 April 1948 (Bijl. 136). 20 December 1948 (Bijl. 574). 2 Augustus 1948 (Bijl. 330). Recapitulatie: A B C 3-31/2 31/2 3-3i/2 31/2 31/4 4 25,— 55.215,40 461.014,90 389.000,— 850.014,90 100,— 80.000,— 3.964.089,79 1.898.982,09 6.153.621,88 J» 5, 1.441.948.32 STAAT van door de gemeente 's-Gravenhage gewaarborgde geldleningen. (Een uitvoerig overzicht hiervan is in de Gemeentebegroting voor 1952 vermeld.) 22. Stichting Borgstellingsfonds voor ’s-Gravenhage en omstreken. 3. Stichting „Centraal Woningbeheer”. 4. N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen „Stedelijk Belang”. 278.290,— 1.059.235,13 11. Coöperatieve Inkoopvereniging van Metaal- industrieëlen G.A. (Coopra) te Rotterdam. 12. Centr. Ammoniakfabriek te Weesperkarspel. 13. N.V. Maatschappij tot Keuring van Electro- technische Materialen te Arnhem. 14. Haagse Kunststichting. 19 October 1914 (Biil. 1187), 27 Maart 1922 (Bijl. 232 en 233) en 31 Juli 1933 (Bijl. 449). 1 November 1920 (Bijl. 1272) en 28 Februari 1921 (Bijl. 174). 4 April 1921 (Bijl. 46). 28 April 1924 (Bijl. 305), 7 September 1936 (Bijl. 437) en 9 Mei 1938 (Bijl.193). 200.000,— 100,— 480.000,— Onafgelost bedrag na de aflossing over 1951. „1.000.000,— Deelneming door de Gemeente in het kapitaal van maatschappijen enz. BIJLAGE 5 BIJLAGE 6 6.153.621,88 850.014,90 1.441.948,32 5. N.V. Gemengd Bedrijf Haagse Tramweg- Maatschappij. 6. Haagse Stichting voor Lichamelijke Opvoeding 7. Bouwgrondmaatschappij „Ockenburgh”. 8. Stichting „Centraal Badbeheer”. 9. Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen". 10. N.V. „Electriciteitsbedrijf Zuid-Holland”. C. Stichting „Rosenburg” (observatorium, tevens inrichting voor het verplegen van zielszieken) Vereniging „Haags Tehuis voor Ongehuwden” (tehuis voor ongehuwde arbeiders) Eerste Ned. Vereniging voor Kleuterzorg „Naar het Strand” (gebouw voor dagverpleging van kleuters) ’s-Gravenhaagse Vereniging tot bestrijding der tuberculose: Stichting van een consultatiebureau ’s-Gravenhaagse Centrale Vereniging „Kraamverzorging” (verbouwing en inrichting kliniek) 15. Jan-Campertstichting. 16. Johan-Wagenaarstichting. 17. Jacob-Marisstichting. 18. Haagse Kunststichting voor de Jeugd. 19. Stichting Haagse Jeugdverblijven. 20. N.V. Keuringsinstituut voor waterleiding- artikelen (Kiwa). 21Haagse Woningbouw-maatschappij (Hawoma) N.V.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 80