8 VERSLAG FINANCIERING!!- EN BELEGGINGSFONDS. Te vorderen van de algemene dienst. 4 pCt. 41/4 pCt. 3 pCt. 31/4 pCt. Totaal 47.925,77 Afgelost op 1 Januari 1951 244.009.708,72 5.472.000,43 6.352.262,99 880.262,56 53.965.807,35 ‘ƒ6.651.001,35 40.962.543.01 6.352.262,99 aflossing per 1 Februari 1951 1 1 Maart 1951 6 Maart 1951 5, 1 Juli 1951 5.186.416,47 26.344.431,21 Verstrekt per 31 Dec. 1951 2.397,23 aflossing per 31 Dec. 1951 5» ƒ250.110.042,17 ƒ250.110.042,17 ƒ335.249.437,68 zodat het Fonds op 31 December 1951 van de algemene dienst had te vorderen te trekken financieringsmiddelen. 52.677.463,20 Op 31 December 1951 moest derhalve nog worden geleend 1.317.381,17 Per 1 Januari 1951 had het Fonds te vorderen van de algemene dienst wegens ver strekte kapitalen Verstrekt op 1 Januari 1951 Overboekingen per 1 Januari 1951 Van de algemene dienst was per 31 December 1951 te vorderen De leningschuld van het Fonds per 31 December 1951 bedroeg 2) buitengewone aflossing 3) waarvan f 6.252.528,16 buitengewoon 243.049.346,16 135.800,— ƒ236.617.408,16 286.860,88 ƒ271.031.488,12 20.921.445,953) Tegen gemiddeld rentepercentage verstrekt. ƒ335.249.437,68 282.571.974,48 243.129.446,16 80.100,— 236.330.547,28 34.700.940,84 Tegen vast rentepercentage verstrekt Overboeking per 31 Dec. 1951 85.139.395,51 6.637.968,77j 40.621.136,68 11.538.256,08 26.342.033,98 1.824.699,44 85.305,67 1.317,381,17 1) Volgens het Verslag over 1950 had het Fonds op 31 December 1950 van de algemene dienst te vorderen wegens verstrekte kapitalen tegen het gemiddelde rentepercentage en tegen vaste rente In het grote bedrag, dat op 31 December 1951 nog moest worden geleend, komt duidelijk tot uitdrukking de moeilijkheid om in 1951 kapitalen op lange termijn aan te trekken. 245.413.294,20 1.403.585,489 31.562.777,42 Nog aan Het verschil ad kan als volgt worden verklaard: per 1 Januari 1951 is op verschillende objecten extra afgeschreven krachtens Raadsbesluit van 25 Juni 1951, Bijl. 317 7 Januari 1952, B(jl. 650 Voorts is in 1951, na de afsluiting van de balans, per 31 December 1950 door de Gemeente aan het Fonds afgelost wegens achterstallige afschrijvingen op woningcomplexen (Zie art. VI van de Kapitaaldienst van de Rekening van het Fonds over 1951) 858.000,— 374.075,50 53.170.850,46 6.688.381,25 46.482.469,21 4) waarvan f 250.000,buitengewoon 5) zie voor specificatie Bijlage E. 242.913.546,16 6.296.138,—2) ƒ240.117.166,36 5.296.127,84 37.379,90 85.528.584,77 ƒ6.682.931,09 40.962.543,01 11.538.679,46 26.344.431,21 389.189,260 44.962,32|„ 341.406.33 423,38 85.305,67 53.085.544.79 6.651.001,35 46.434.543.44 880,262,56 240.117.166,36 53.170.850,46 f 293.288.016,82 Volgens de achter dit verslag opgenomen Bijlage D is op 1 Januari 1951 door het Fonds aan de gemeente verstrekt291.970.635,65 31.929,74 44.962,321,, -77.' 1„ - 1.824.699,44 85.139.395,51 \f 6.637.968,77 38.796.437,24 11.538.256,08 f 28.166.733,42

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 83