I I I HHólill 1 :0: ej S ■g-5 8 60 C 5 V) 4~» hIL '5? o S r l B i J5 r 8 1 1 g :s| :i|Il 3'5-2 B SJJ2-S g> |H1| Itlh s 2 z LU 2Z LU O' 1 z LU cz s: 8 .1 g SS en cm S 5 fe-E 13 o" O s a A s s 6 s ‘n .o ■hsHh-f 3sf11111ao OOÖ<J3ös< ^f2iSo0aSO©o<i ;.s .-o :|i 3 g:s| u 29 H E 'S 3 2 K2 3 g 3 -2 o h«:|f P Jg af 2 -■= S2 2 2 8 2 i«sOg5Si 4 <s t«i xrf in xó r~' oó VERSLAG FTNANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. O 8 3 5. £,.8 5 a J m o in o aó 93 •o <7) Os Cs LU O 0 L/> Z 3 5 ox E o> o <u Q m o. i/> Z i CQ 8 <s LU OS oo 3 xc S OS CS s© wn m Os 3 g 05 s 00 un oo C<i 5 2 45 OS cn s© s Tt •n «n r- S© rn O oo cm r- oó cn O CM «n Cs 00 OS O 00 c*S cn r- s© «n TF OO en oo 83 S© C •l h.E |g e s« 0 »Q O 60 §2 s s'l 82 2 2 60 vi 8 .12 •Sg .5“ O 5 O O b-2.8 Ox 3 >z 1.1.1“ I. 8 r- 8 S osqeqrnrr os cm w.i os •n 1 m m oo os cm s© R s 2 CM SS s s O I cn s© r-» t— r-~ l^oo^irs oo^s© r-" o' r-” tf rf o' u-> «r» cn r- >rs cn «ri vs <M rF »n <M oo cn oo - oo m cm r- tn tf Tt tF «es F-‘ CM OS - "O ‘n - s ’O es c co •gf o 5 •tl Q U xïO s-g g §3 E g 8 c g>8 >2 C.S3 3 c ti *- -2 S 2 s£ §•§2 g ÜJh Ox w> C O 00 ‘c ”S 'o -8 js c o o S? Ss O e es .Ifef 5"° e oo <n os O <n s© oo oo, os <n rf »n Tt o" F'*"' s© O r- en ,-> CM cn CM tF tF tri -J -4 oo f'-’ F- CM TF 00 cM m 00 o 8 s - i i’s:!!!’ 5 ,<2| s g> C 5 £9 S 8-2 ®O S S ï-“ s 1 ■5S2.3c2.2-* •ri r-’ oo os <m’ en -^t' u's s© F-’ I i S5 cr'. en s i L^. rn 2ö3? V’Ö 0 c I? II o| Ag).. ü:i 11:: I'i M 3|t! •8§ «P? ^>3 .111 122 §3 Sc im-i c u -g ffl 3>oJ5a> s -c <S <s <5 <Z) c o .fc V

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 84