8 VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. door de Algemene Dienst Buitengewone aflossingen. Gewone aflossingen. Bedrag. Volgnummer. Bedrag. Volgnummer. 14.219.112,52 15.379.312,72 de Algemene Dienst der Gemeente ter belegging 1.190.206,66 de Algemene Dienst der Gemeente ontvangen kapitaalsuitkeringen. 204.914,54 ’s-Gravenhage, Juni 1952. 4(b) 1120 B (b) s, 1536 a van 1950 1140 b 1140c 1144 a a 1172 a 1174 a a 1192a a 1226 a 1372 a a 1478 a a 1516 a a 1522 a 1530 a a 1546 a a 1548 a a 1566 a a De directeur, F. BEKINK. 16.860,88 37.737,50 15.000,— 254.528,— 39.368,19 11.011,80 17.500,— 94.086,46 171.226,62 5.966,70 266.081,99 13.398,50 37.202,69 1.364,— 65.845,04 8.300,— 5.000,— 280.783,49 261.177,— 73.860,63 buitengewone aflossingen 858.000,— 374.075,50' 3.583.881,89 5, UITGAVEN. Art. VIII. Aflossing op van Het bedrag van ƒ204.914,54 is in deGemeenterekening over 1951 verantwoord op de volgnummers 833 184.446,11 863 20.468,43 85.305,67 15.294.007,05 TOELICHTING op enkele artikelen van de rekening van de Kapitaaldienst. INKOMSTEN. Artt. VI en VII. Aflossingen en der Gemeente. De op deze artikelen vermelde bedragen zijn in de Gemeenterekening over 1951 verantwoord op de volgende volgnummers: Art. VIII. Kapitaalsuitkeringen van van Gemeentegelden. Van het bedrag van 1.202.863,10 is in de Gemeenterekening in uitgaaf gesteld 1.190.206,66, terwijl het restant ad 12.656,44 betreft rente en aflossing van in het Fonds belegde of aan de Algemene Dienst als lening verstrekte gelden van het Algemeen Reservefonds voor de Woningexploitatie. De verantwoording in de Gemeenterekening over 1951 heeft plaats gehad op de volgnummers: 230 1192 a b 1212 b 1226 b 1322 a b 1372 a b 1406 1478 a b 1484 1516a b 1548 a :b 1566a :b 6.296.138,— 5.746,31 38.624,27 2.551.276,35 25.277,37

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 88