i i X I 00 I i ll I "I I i s 1 1 d'ï 1^“S I 1- ^iï I F- 8 8 I I I s l I i _l I i S i i ÖO- •1=5» Pil Sl| Q 8 1 s s- g I I a 3 g s s g g a s s 3 g 1 1 i ili s -i 2 °ia Ir ll E h 2 si gz £8 i| f 3 I 3 i s 8 8 8 8 2 8 O' 8 2 8 O' 8 s 8 g i 8 8 8 8 2 5 j S u 1 8 3 5 S 1 o S X s© n I 8 s 9 c3 g 8 5 8 8 8 P; 5 s 8 m oi oo 5 X p; !- 3 X 8 k 3 x J5; g X s g o 2 o .2 ai 8 g. 3 5 S s .E s s 3 3 s 5 i 3 8 r-i i 8 O' 8 3 o 8 3 ■'T CÓ •n s 8 8 3 g. 8 5 1 .3 S X 04 O' 8 2 8 3 3 s E 8 Q 5 8 g _g K O' 8 tT 3 z 8 8 8 3 8 8 3. 3 !5 I 3 5 8 8 8 s 5 3 8 rj,: S- s 5 8 Q 8 8 :<t 2 3 i 8 I - s 8 2 2 ei 3 I I I Jö 5 8- ël ai P; Z 32 a s c a 5 5 s <5 L. S s h 2.Z £2 tïf q gg’Sd •hg“ 8 8 2 3 25 04 3 S r l 1 g Bi g §1 X Ss ■2’^2 S- ’O «n 3S5 8’g 8i S2 F ^8 n 8 2 z 5 5 s is 2"ëf u, es C •SSï^s ^SaS h H si f 2 S gl* h s s£= ui ■°C- - 8 “I 8 8 3 g 8 8 8 2 2 l 2Z S K< - s - s 8 q2 zz - S -S d-2 u oo enen 2 o O O' O' en un 8 T z - 2! 2 E 3 8" 8 VERSLAG FINANCIER1NGS- EN BELEGGINGSFONDS. VERSLAG FINANCIERINGS- EN BELEGGINGSFONDS. s X 04 04 04 X X X s X X X o X 04 m oo X X X X X i X S O vn O' O' E o 04 =5 c s ‘-ï s s 5 s s vn O' c •OU jajStSo^ 04 04 E 1 S CQ in o> •oSteluaaiad -91U9H C* oo O' O' 2 oo en O' ON O' ■jJ CS 03 O' OO o O o "D c 6 ‘O 'O “O c •SuissoyB jap KJ«PI«AJ9A 04 -w sS- «o O Q. TO X ■*-» s E S3 «5 oo” O; s c o Z X 3 X 3 «X 00 en en Cn en 00 c o V) o c Jo o •Q C h- _CD O (L) 'u-z' 0 cn Jü cö X 04 z X Q. 5 V) '_T m o J— y~> O' OI o' Z o X èn c g o cfl 0 •WJ c _0 J2 "55 -O aj en o c c o cn -2 c o -2 HO «U Jü "35 CD C _o <0 o o of O' cn c' O' un q X O< O' oo’ \o <D o< X co Z o m X 3 d X a oi s p- O' c_ Z 8 O o un O' XX m 04 O' en •T) 04 cn 00 04 oi X m oo m 04 U E o 8 Q c o o co o (Z> c 2 o v> co 04 OO^ O IO “O C ^w» D) .E oi -2 0) tt c o cn .E ra .E U- o> o (D ■o tr> O' X 04 cx cn m »o> v© »n «n •Q O M» oi X' o^ O' 04 X Z O' IT) c> OI 04 «n z s o 'D ‘5 i 0> “O -C Q> "O X X 04 O' 04 04 en X en v> X en O' O' X 04 X 8 o o <D -M O O 0 o o X E o Z m X oo -O OJ E o _0 0 co v> C E ’u c O» 0) "2 aj 0) s <D E <D 0 c OJ E 0) CD ■u TO 5 HO "U o» 5 o> j5 co X °o X X •n oo 'O «n X 6 Z ■n. o o OI O' X 04 04 6 Z en oo oo oo X o X un X «n O OO O X /X "c O) E o> a E co i. c I O) o ai X 04 X O cn O' 22 o S 5 <D E a> 0 ai -£ _o .E CD "o E «r> o3 O <O) O m en o* z a <n ^3 «n «r> X xfr X 8 \C X a> -Q _aj O) O' <r> eè q g •o •Q S j ÖO *5 Ti 2 V X> E o Z E _s O O) TO .2 X OI oo 2- Q J5 X O' en X 'x O' E vn X en 00 X O' X X X O en X o un l/~> co 00 X X V) «n en X o* z V© Wi 'E "-r> 04 04 o S O en X cn XXX 00 E p o Z en o o» TO u Q. 0» o> 01 “5 01 E D -o tn c ai E o "to "O TO “O _ai "5i 0 CD CT X O' d O' O' r-H i—l S.s •8.5 fl d Q O Q O wn O'. oo Tt »n q X X X X V) O X 04 04 wh q WH 2 M slis IH-s X en 04 X 3.z OO 3 3 V-, O' «n O' tn V) =Z) 3 s© 3 S“5 Q. •O O o\ oo Tt -q v© oo O' v© o* X X X - 04 en «3 X 'O o 6 ‘e E 3\ rt oo oo O' O' O t O E O' vn OO 04 of X O oo en X X rw o4 en rt «n 'O oo V© 'O 00 00 O' 04 04 04 04 04 04 04 o S s i «g2 a 3 04 V© en oo 'O O' X V© X «O' c 0i< S 3 X X o' XXX oo 'O vn O' O' w- X cn un Os en 3 ~^Z u 3 oi 2 éo O 04 t 8 04 X - (J o ju 3 o -g o. Sa 00 c u s| 1 -w O W* WH >en en x vn n X o en o w en X Q vn o en O O o* L u 2 o o* N 00 c 04 X c E e^-s Q WH g

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 92