HOOFDSTUK I. HET BESTUUR. Raad. a. 1 Op 1 Januari 1952 kwamen in het kiezersregister 349 232 namen van kiezers voor en in het kiezers register, opgenomen in het Centraal Bevolkingsregis ter, 13 240. Er werden geen verzoeken om verbetering van het kiezersregister ingediend. C. H.U. P. v. d. A. P. v. d. A. P. v. d. A. C. H.U. P. v. d. A. A. R. K. V. P. P. v. d. A. A. R. A. R. K. V. P. V. V. D. P. v. d. A. V.V.D. P. v. d. A. K. V. P. P. v. d. A. V.V.D. P. v. d. A. K. V. P. K. V. P. A. R. C.H.U. K. V. P. C. H.U. A. R. C. P.N. P. v. d. A. K. V. P. C. P.N. K. V. P. P. v. d. A. V. V.D. V. V.D. C. P. N. P. v. d. A. P. v. d. A. V.V.D. P. v. d. A. C. P. N. P. v. d. A. K. V. P. A. R. K. V. P. In de Gemeenteraad ontstonden in de loop van het verslagjaar twee vacatures. In de vacature ontstaan door de ontslagneming van de heer J. W. van den Akker heeft de Voorzitter van het Centraal Stembureau bij besluit van 3 Januari 1951 verkozen verklaard de heer Dr Mr J. A. M. van Staaij (K.V. P.). In de vacature ontstaan door de ontslagneming van de heer G. G. Geelhoed heeft de Voorzitter van het Centraal Stembureau bij besluit van 28 Mei 1951 verkozen verklaard mevrouw A. C. van Koert-Mulder (C. P. N.). De Raad bestond op 1 Januari 1952 derhalve uit de volgende 45 leden: 1) Aartsen, Mr J. van Asch van Wijck, Jhr Mr J. M. M. van Borghols, Mr J. A. M. Bosch-De Jongh, mevr. E. van den Bouma-Van Strieland, mevr. N. C. Broecke Hoekstra, mej. Mr J. J. Th. ten Buys, D. Daamen-Allard, mevr. M. Fr. P. Damme, C. P. Dettmeijer, D. W. Diepenhorst, C. A. M. Dinkhuijsen, A. L. M. Dresmé, Th. M. Dubbeldam, Jac. Duik Hzn., P. den Feber, IrL. J. M. Haan, F. F. de Hangelbroek, Mr J J. Hovens, H. N. W. Hijlkema, G. W. Jong, Mr H. W. J. M. de Koert-Mulder, mevr. A. C. van Lem, F. H. M. Lindonk, mej. Mr L. W. van Luttervelt, Drs C. A. A. van Mens Fiers Smeding, Mr G. L. Metscher, P. P. J. Mollen, H. J. Neuteboom, H. Nieukerke, K. J. Oever, C. H. P. W. van den Praag, G. van Rensen, W A. Schürmann, Mr H. Smitskamp, H. Staaij, Dr Mr J. A. M. van In 1951 werden geen verkiezingen gehouden. Swart, H. Tempel, Dr B. van den Tobi, Dr E. J. Toet, A. C. Veldhoen, N. Velsen, A. van Verburg, W. Vugts, N. F. A. Zwijndregt, J. van Uit het vorenstaande volgt, dat zitting hadden: Partij van de Arbeid 15 leden Katholieke Volkspartij 10 Anti-Revolutionnaire Partij 6 Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 6 Christelijk-Historische Unie 4 Communistische Partij Nederland 4 In 1951 zijn 27 vergaderingen van de Gemeente raad gehouden, waarvan 1 buitengewone naar aanlei ding van het honderdjarig bestaan van de Gemeente wet. Het College van Burgemeester en Wethouders was op 1 Januari 1952 als volgt samengesteld: Burgemeester: Mr F. M. A. Schokking; Wethou ders: Ir L. J. M. Feber, Th. M. Dresmé, C. H. P. W. van den Oever, J. van Zwijndregt, Mr J. van Aartsen, Drs C. A. A. van Luttervelt. De Wethouders zijn genoemd in de volgorde, vast gesteld voor de vervanging van de Burgemeester bij ontstentenis. De werkzaamheden van het College waren op 1 Januari 1952 als volgt verdeeld: de Burgemeester: de Politie, de Brandweer, het Oud-Archief, het vreemdelingenverkeer, de Drank wet, de bevolking, de verkiezingen, de Burgerlijke Stand, de militaire zaken, de statistiek en de voor lichting en alle zaken betreffende de verdeling van woonruimte. b. de Wethouder van Wederopbouw, Ir L. J. M. Feber: de Dienst van de Wederopbouw en de Stadsontwikkeling, het Gemeentelijk Grondbedrijf en de Gemeentelijke Woningdienst. c. de Wethouder van Financiën, Th. M. Dresmé: de financiën en de Gemeentelijke Hypotheekbank. Kiezersregister. Verkiezingen. De namen van de politieke partijen waren de volgende: Partij van de Arbeid (P. v. d. A.); Katholieke Volkspartij (K.V.P.); Anti-Revolutionnaire Partij (A.R.); Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (V.V.D.); Christelyk- Historische Unie (C.H.U.)Communistische Partij Nederland (C.P.N.). College van Burgemeester en Wethouders.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1951 | | pagina 9