10 12 I VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Tabel G. Overzicht processen-verbaal. Gouda (1); ’s-Gravenhage (5). Rijswijk (1). ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met 60, Delft (1); ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met 40,—. Wassenaar (1). 1 zaak geschikt met 10,—. Wassenaar 1 Delft (3); ’s-Gravenhage (6). ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met 30, ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met 50, ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met ƒ20, Gouda (1). 1 zaak nog in behandeling. Azijnbesluit. art. 3 lid 1 sub a. (Te laag azijnzuurgehalte). art. 24. (Onjuiste inhoudsaanduiding.) art. 6 lid 2 onderscheidenlijk art. 11 jo art. 2. (Te veel bacteriën onderscheidenlijk bereidplaats niet ingeschreven.) art. 11 jo. art. 2. (Bereidplaats niet ingeschreven.) Jam- Limonadebesluit. art. 23 ten 5°joart. 2 lid 1 subojo art. 2 lid 2 sub o. (Vruchtenlimonade met conserveermiddel). art. 23 ten 5° jo art. 2 lid 1 sub g jo. art. 2 lid 2 sub c. (Vruchtensappen met conserveermiddel onder scheidenlijk met te hoog gehalte aan benzoëzuur.) Consumptieijsbesluit. art. 5. (Te laag melkvetgehalte in roomijs.) art. 6 lid 1. (Reactie van Storch positief.) art. 6 lid 2. (Te veel bacteriën.) art. 6 lid 3. (Aanwezigheid van colibacteriën.) art. 3 sub a. (Onzindelijk vaatwerk.) Broodbesluit. art. 10. (Te laag gewicht aan droge stof). art. 11 lid 2 en 3. (Te weinig melkbestanddelen in melkbrood.) Delft (1); ’s-Gravenhage (7); Leidschen- dam (1); Reeuwijk (1). Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.) 3 zaken geschikt met 15,tot tot ƒ18,— 8 zaken nog in behande ling. Vonnis van de rechter onderscheidenlijk schikking. Kaasbesluit. art. 5 lid 5. (Conserveermiddel formaline aanwezig in smeer kaas.) Algemeen Besluit. art. 2. (Bewaren van eet- en drinkwaren, zodanig dat verontreiniging niet wordt voorkomen.) art. 6 lid 2 en 3. (Te veel bacteriën onderscheidenlijk colibac teriën.) 3 zaken met boeten van 10,tot ƒ50,4 zaken geschikt met 6, tot 50,—. Gouda (1); ’s-Gravenhage (6); Maas sluis (1); Oudewater (2); Waddinxveen (1). Delft (3); ’s-Gravenhage (2); Reeuwijk (1). 2 zaken geschikt met 40,tot ƒ50,—. 2 zaken met boeten van ƒ25, 19 zaken geschikt met 20,tot ƒ150,—. 10 zaken nog in behandeling. Berkenwoude (1); Delft (1); Gouda (5); ’s-Gravenhage (9); Leidschendam (2); de Lier (2); Monster (2); Moordrecht (1); Naaldwijk (2); Pijnacker (1); Rijs wijk (4); Zoetermeer (1). 1 zaak met een boete van ƒ40, 4 zaken geschikt met ƒ20,tot ƒ40,— 1 zaak nog in behandeling. 7 zaken geschikt met ƒ25,tot ƒ100,—. 2 zaken nog in behandeling. 2 zaken met boeten van ƒ20,tot ƒ25,-. 6 zaken geschikt met ƒ20,tot ƒ40,—. 2 zaken nog in behandeling. Omschrijving van de overtreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 106