10 I 13 VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. tot 1 zaak geschikt met 60, s-Gravenhage (1). I zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). tot 1 zaak nog in behandeling. Oudewater (1). 1 zaak nog in behandeling. Wassenaar (1). ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. ’s-Gravenhage (1). 1 zaak geschikt met 100, 1 zaak nog in behandeling. Bleiswijk (1). tot Oudewater (1). zaak nog in behandeling. I ’s-Gravenhage (1). zaak nog in behandeling. 1 ’s-Gravenhage (1); Wateringen (1). 1 1 ’s-Gravenhage (1). zaak nog in behandeling. 1 zaak met een boete van ƒ15, ’s-Gravenhage (1). 1 zaak nog in behandeling. Keuringsverordeningen. (Ondeugdelijke of voor de gezondheid schade lijke waren.) Margarinebesluit. art. 2 ter lid 2. (Te laag gewicht.) Melkbesluit. art. 2 lid 2 onder b. (Watert oevoe ging.) art. 2 lid 2 sub k. (Onvoldoende houdbaarheid.) art. 3 lid 2 sub a en b. (Te hoog bacteriëngehalte ondersch. colibac- teriën.) art. 5 lid 4 (gester. chocolademelk met te laag vetgehalte.) art. 7 lid 2 sub g. (Karnemelk met colibacteriën.) art. 9 lid 1. (Yoghurt met te lage vetvrije droogrest.) art. 13 lid 2 sub a en b. (Gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk of melkproducten met te hoog bacteriëngehalte.) art. 16. (Opschrift ontbreekt.) art. 20 lid 3 onderscheidenlijk art. 31. (Room zonder aanduiding onderscheidenlijk het zelf bottelen van room.) art. 35 sub a. (Vervoer van afval naast melk.) art. 37 lid 1 onder c ondersch. art. 2 lid 2 sub g. (Vuil vaatwerk ondersch. vuile melk.) Melkstandaardisatiebesluit art. 4 lid 2. (Onjuist vetgehalte.) ’s-Gravenhage (1); Rijswijk (1); Voor burg (2). ’s-Gravenhage (1); Rijswijk (1); Wasse naar (1). Bleiswijk (1); Delft (1); ’s-Gravenhage (1); Oudewater (4). ’s-Gravenhage (1); Maassluis (1); Mon ster (2). Gouda (3); ’s-Gravenhage (10); Leid- schendam (1). 4 zaken geschikt met ƒ100, 3 zaken nog in behandeling. Vonnis van de rechter onderscheidenlijk schikking. art. 6 lid 2. (Room met te laag vetgehalte.) art. 31. (Het zelf bottelen van room.) art. 36 lid 1 (Onttrekken van melk aan vaatwerk anders dan door een kraan.) Delft (4)Gouda (2)’s-Gravenhage (7) Leidschendam 1Maasland (1Oude water (1); Voorburg (1); Waddinxveen (1). 4 zaken geschikt met ƒ20, ƒ25,-. 1 zaak met een boete van 40,—. 3 zaken geschikt met ƒ30, ƒ40,-; 14 zaken nog in behandeling. zaak geschikt met 50,met af stand van het inbeslaggenomene; zaak geschikt met ƒ100, 1 2 zaken geschikt met ƒ6,tot ƒ8, 1 zaak nog in behandeling. 2 zaken geschikt met 50,— ƒ100,—; 1 zaak nog in behandeling. 9 zaken geschikt met ƒ20,tot ƒ300,—; 5 zaken nog in behandeling. art. 13 lid 2 sub b. (Gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk of melkproducten met colibacteriën.) Omschrijving van de overtreding. Gemeenten, waarin de waar werd aangetroffen of de overtreding werd geconstateerd. I (Tussen haakjes het aantal processen-verbaal.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 107