i 10 7 f 5 f 1*6 f VERSLAG VAN DE KEURINGSDIENST VAN WAREN. Beknopte inventaris op 31 December 1953. III. Afschrijving. Boekwaarde. Bedrag. l'/2 4.055,40 4.055,40 48.110,80 48.110,80 3.143,63 Gezien: 5S Het Rijk. Uitbreiding Het Rijk. Uitbreiding Het Rijk. Uitbreiding Aanschaffings waarde. pCt. per jaar. 1*6 IV. Diverse voorraden. Bureaubehoeften Drukwerken Brandstoffen 40.000,— 4.055,40 70.467,80 41.545,36 De directeur, W. MEIJER. De boekhouder, Th. SCHIPPER. 23.280,— 13.620,— 794,56 1.817,07 532,— 13.620,— 50.520,— 41.545,38 153.558,54 65.877,20 33.991,66 136.345,— 75.537,02 1. Grond. (Oppervlakte 1036 m2.) Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding II. Gebouwen. Prinsegracht 48/50. (Laboratorium met dienstwoning.) Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding 13.620,— 50.520,— Inventaris, bestaande uit laboratoriuminrichting, meubilair, kantoormachines en transportmiddelen. Gemeente ’s-Gravenhage. Stichtingswaarde Uitbreiding 75.537,02 287.419,04 23.280,— 13.620,— 33.991,64 133.860,50 40.000,— 4.055,40

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 112