I I •i i ai» f :s> s I p« iU Z 8 s a 11 I 00 O', s© es i i 1 c g 1 p i I Qt c s •o s I G ‘5ó I u. s s :t s I ■o I c I 8 I S8Ö JIH g 8=3 g 2 s n G O I hi fsl i 73 h il E y o M ■S g> 52 O co -*-» 5 n’ u d ai 9 g si 3 a f2 g 8 g X 3 <z I G 8 5 8 3 en 8 3 3 E x> en 3 »>n 8 S 3 8 8 8 8 l 1 5 ■g 5 i© o -*-» es g g 8 a' 3 ‘5 S -ö t 1 g 8 s c g Bs till g>= g v- 5 -3 6 5 5 f I g - K •5 I I I I I I I es es vn cn Os s - a I -g .8 I •8 is* I 1 s s S| a a 8 M s E •g. -ga g o o 2 i o 5 VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. s© 2 R r o 00 r- en R R tr> Os R R R g o fc K si O K o” in o Q xt O en en O es <D Xt oq O\ <N vn O tT H H 72 2 3 2} 2 o ■a 2 o q U o. c t: a 75 o H o en en 6 00 O' s© r- Tt U* en 5 rr cn cs C G s© s© V© s es G fS I. N 5 5 op ‘I Q S O •o Q x :G» 0> es 00 00 00 s© CS 2 CM m o* o es >Z o es’ N s O ■o O t© JU s 1 Q. x 2* m O X V© «n s© <n rt S© en cn I. L Tf X. es T Tt L G N O es es es oo os es’ x©’ en *e> QO O. IQ E s o. c _2 o CQ u- o *p I sö I «n O\ CTs Q Os <e> O O es <n Os cn s5 os os os re es es Tt os Tf »n so s© es sp©q^r^>- r-' s© os r- oo os «e to to es 5. 'o. “I c*. "i j o -e m -< o '*1 'e o. O «-> <n cm 18 u. M f W5 U- s© Tf 00 m r- Os r~- Os 00 en os’ so os os r- s© es Tt CO j- 75 G ■*-» -g co 6 o 'r^. o o o c S©TfrS©Tj- m rf m e ©e Os s© oó es vn Tt oo so es Tt ”"1 cn cn ■’t cn SO r- f\ cM es oo Tt en tF <d es en es es~ co »-h os_ -^ in r? tri' SC Os m s© s© V) S© 00 c e a 55 G V© Os Os «n -o m 8 3 X 5 g g 3 o. 75 o .2 c =s 5 - O cc U co g o, aC O o fli o Q ui M e- oo s© Tt m »- O 't en O o *5 c id;' Q O o c Cc i. en es ’O’ 'O’ Oscn©en,<T*— Os Tfr O en Tf os en rt’ s© es’ od xt en un en en v"> «o R R (M oo 8 en s© sc rq s© vi es cs m 3 3 5 g. c o .a O s c C e -O I I s 5 O i 3 ’5 o on O s o G 8 S B O g X T3 os r- «n os r- r- r- es iri CS oo rt <r r~ es M i; C .S C i s V u c g -8 t 2 o X c <5 Q X c 0) -S o §••23 u. C S’ c u> o «I g S o. 0 a 00 C (jj G 00 c a u i— *-4 '^tOO©OsTfrt es m r- *e) es es es es r-’ oo’ rn O iT) r+ x rs os s© un es s© F- r^- s© s© q -’ ici os es es oo ggüau&se g 8 =s g .2 h o n u o Stee

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 122