1 i 1 11 11 11 ifrfo o il i? il H 1 11 10 8 H 'B 5 s e- I 5 s’ et *1 .i-f si 1 449 005 I 1 958 321 I s L u i i VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. STAAT II. Gemeentewege uitgereikte of afgestempelde toegangsbewijzen in onderstaande prijsklassen. G I J F D E C B A Totaal. Prijsklassen. Revue. Sport. T entoonstellingen. Concerten. Ballet. Opera en operette. Toneel. 2 700 453 596 239 037 34 582 170 403 2 374 021 5 047 1 400 18 251 ƒ0,01 t./m. ƒ0,49 27 137 200 181 147 289 394 353 048 2 880 050 47 691 841 338 21 933 0,99 „0,50 20 500 408 576 8 217 133 073 118 466 4 437 893 3 585 173 74 309 8 187 16 243 65 149 „1,99 1- 55 75 280 233 548 34 442 783 744 105 053 133 145 10 726 17 198 174 297 3,99 2,— 31 267 36 935 1 141 125 226 4 193 16 688 9 272 25 730 „5,99 „4,- 281 537 14 187 7 042 424 4 851 1 900 6,— en hoger 69 991 129 947 1 314 083 697 624 641 917 10 615 121 7 1 25 644 248 364 30 486 49 805 307 260 Totaal in 1953 1 173 287 67 926 263 351 765 699 464 225 10 967 169 259 065 7 576 583 36 822 70 048 290 163 1952 20 868 243 383 1 245 635 674 183 306 006 10 737 865 303 870 7 567 263 31 833 83 216 261 608 1951 1,2 0,7 12,4 6,1 6,6 100, 2,3 67,1 0,3 0,4 2,9 In pCt. van het totaal 1953. 0,6 2,4 10,7 7- 4,2 100, 2,4 69, 0,3 0,7 2,7 1952. Idem 0,2 2,3 11,6 6,3 2,8 2,8 70,5 100, 0,3 0,8 2,4 1951 Idem Gemiddeld per toegangsbewijs besteed be- 0,48 2,73 1,15 0,76 0,65 1,07 0,99 1,94 3,83 3,06 2,37 drag 1953 0,45 2,44 1,17 0,75 0,65 0,94 1,05 1,86 3,83 2,97 2,26 1952 Idem 5» 0,82 2,70 1,24 0,86 0,72 0,91 1,05 3,14 1,55 2,48 2,33 1951 Idem STAAT Hl. Hondenbelasting (belastingjaren 1949 t./m. 1953). Oninbare posten. Aantal 258 12.752,- 24.372 368.337,— 331.213,— 21 863 18 6 643 1 560 85 420 1 590 2 010 22 246 31 352 2 226 8 066 21 523 2 637 4 461 1 832 2 301 1949 O 231 12.972,— 384.932,— 29.612,— 342.348,— 3 220 2 629 15 980 159 84 1 168 1 252 21 642 3 588 21 271 340 31 1 811 9 089 20 957 1 628 2 212 1950 312 14.702,— 400.820,— 24.073,— 377.736,— 15 4 930 1 454 283 60 1 006 1 066 21 735 35 2 350 21 382 318 2 439 10 844 21 035 1 543 1 710 2 149 1951 298 14.688,— 417.203,— 24.779,— 362.045,— 15 4 504 929 235 61 927 988 21 675 325 36 1 995 12 246 20 985 21 314 1 365 1 714 1 676 1 989 1952 060 411.783,- 11.182,— 21.016,— 379.585,— 16 3 414 643 172 102 735 837 12 545 37 21 094 1 687 20 427 286 1 339 20 771 1 273 1 634 1 949 1953 99 1) De cijfers hebben sedert het vorige verslag wijziging ondergaan ten gevolge van nagekomen aanslagen, ontheffingen en oninbare posten. Bioscoop voorstellingen, Filmvoorstellingen Iers dan in bioscopen. eè at «X 2 o tn Belasting op vermakelijkheden (belastingjaar 1953). Aantal in 1953 van Houders van honden aangeslagen naar een inkomen Honden afgegeven aan de politie. Honden afgemaakt in het asyl. O H Variété, cabaret, I danspartijen, vermaak door verenigingen. 2 M «J ël H öo oó C Is S3 13 L. c c JO SS’og’ 2 S Ögg H C3 45 <5 S I I ri r-1 I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 123