I 11 13 VERSLAG VAN DE GEMEENTEBELASTINGEN. BEDRAG DER ZUIVERE OPBRENGST. SOORT ONDERWIJS. 1948/49. 1949/50. 1950/51. 1951/52. 1952/53. 850,— 949-,, 1.695,— 82.188,— 86.922,— 9.266,— 9.304,— 11.177,— 619.267,— 654.355,— 727.701,— 2.779,— 2.297,— 3.766,— 247.408,— 223.719,— 12.422,— 7.316,— 5> 396.611,— 7.829,- 8.068, 8.404,— 4.192,- 8.258,-,, 6.213,— 9.017,— 11.181,-— 3.357,-,, 4.829,— 7.677,-,, 11.088,— 12.499,— JJ 6.229,— >5 J, 19,— 2.122,— 2.109,— 2.474,— 3.289,-,, 2.106,— 1.832.513, Totaal 1.884.724,— ƒ2.083.013,— 2.311.753,— 1.832.806,— 7’ 33.002 - J, 248.882,— J, n ff jf 2.706,— 250,- 7.002,— 714,- 2.432,- 217,-,, 2.004,— 210,— 8.087,— 1.195,— M SS 12.419,-,, 2.903,- 2.510,— 186,— 974,— 10.304,— 2.736,— 252,— 1.332,— 8.898,— 8.832,— 514,- 145 52,— 7.386,— 93.371,— 286.806,— 229.903,— 82.289,— 59.070,— 27.194,— 7.165,— 7.085,— 39.506,— 219.549,— 53.787,— 78.906,— 18.823,— 8.120,— 2.095,— 233.517,— 80.096,— 58.799,— 22.498,— 5.554,— 5.921,— 16.031,— 8.942,— 3.603,— 4.529,— 2.669,— 1.283,— 105.79»,—121.246,— 291.502,— 335.063,— 8.753,— 272,— 72,— 16,- 1.828,— 11.062,— 48.805,— 6.238,— 809,— 292.954,— 67.560,— 36.494,- 8.113,— 35.015,— 81.714,— 61.423,-,, 28.590,-,, 6.591,-,, 7.606,— 12.951,— 7.050,— 3.049,- 4.103,— 1.398,— 494,— dit schoolgeldjaar genoemde bedragen Schoolgeldheffing (schoolgeldjaren 1948/1949 tot pensaties wegens de ingevoerde tariefsverlagingen en De aansiagregeling voor 1952/53 is nog niet geëindigd. Verschillende zullen dus nog wijziging ondergaan. 138.572,— 325.697,— 62.747,— 3.028,- 528,- 73.970,— 22.515,-,, 14.431,— 12.511,— 2.621,— 640.180,— 170.932,— 3.490,— 1.242,— 192.318,— 63.078,— 56.627,— STAAT VI. en met 1952/1953) met opgaaf van de uit 's Rijks kas te verlenen com- de toegepaste gezinsreductie. van de voor Openbaar voorbereidend lager onderwijs gewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie voortgezet gewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie uitgebreid lager onderwijs compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie buitengewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie Bijzonder gewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie voortgezet gewoon lager onderwijs compensatie gezinsreductie uitgebreid lager onderwijs compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie buitengewoon lager onderwijs (van 1 Januari 1950afwordt het schoolgeld door de Gemeente geheven) compensatie gezinsreductie Openbaar middelbaar onderwijs compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie voorbereidend hoger onderwijs compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie Middelbaar technische school compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie Zeevaartschool compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie Cursussen tot opleiding voor de examens le, 2e en 3e stuurman Kweekschool voor onderwijzeressen bij het voorbe reidend onderwijs Avondcursus tot opleiding voor onderwijzer (geopend op 1 September 1950) Openbaar handelsavondonderwijs Gemeentelijke Centrale school voor machineschrijven en stenografie Visserijschool compensatie tariefsverlaging compensatie gezinsreductie Cursussen afzetten koersen en peilingen in de zeekaart (in 1949/50 t/m 1952/53 zijn geen cursussen gehouden) Openbaar avondnijverheidsonderwijs voor meisjes en voor oud-leerlingen van de scholen voor buiten gewoon lager onderwijs Openbaar avondnijverheidsonderwijs, voorbereidend tot de visserijschool Tuinbouwwintercursus J 163.506,— 234.743,— 47.746,— 1.795,— 299,— 56.362,— 17.135,— 11.316,— 7.128,— 1.629,— 439.235,— 126.419,— 1.809,— 691,— 134.033,— 44.157,— 41.551,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 125