illii 12 I I •h L DER VI. i' Toezicht slagerswinkels. KEURINGSDIENST EN TOEPASSING VLEESKEURINGSWET. Voor het wegen van het geslachte vee en het inge voerde vlees, hetgeen kosteloos geschiedt, zijn 340 000 weegkaartjes afgegeven. Wegens overtreding van de Vleeskeuringswet werd 15 maal proces-verbaal opgemaakt; deze overtredin gen vonden uitsluitend plaats in de gemeente ’s-Gra- venhage. Bovendien werd nog 12 maal proces-verbaal opge maakt wegens overtreding van de Verordening op de Verkoop van Paardevlees in de gemeente ’s-Graven- hage. De staat op blz. 5 verstrekt gegevens over de aard der overtredingen, welke uitsluitend door onze keu ringsambtenaren werden opgespoord en over de bij de samenstelling van dit verslag bekende straffen. 1 020 i 225 I i 1 s Wegingen in 1953. Op de verschillende daarvoor bestemde weegtoe stellen zijn tegen betaling gewogen: Het aantal afgelegde bezoeken aan slagerswinkels, vleeswarenfabrieken, vleeswarenverkopers en verschil lende eetgelegenheden bedroeg in totaal 3 727. In beslaggenomen werden 672 kg vlees, 55,5 kg vleeswaren; hiervan werden afgekeurd 404,5 kg vlees en 55,5 kg vleeswaren. Er werden 61 waarschuwingen gegeven. |3 h VERSLAG VAN HET OPENBAAR SLACHTHUIS. Ingevoerde hele, halve Halve Diersoort. 23 23 283 10 17 515 Totaal 40 798 wegingen. 2 439 48 1 48 627 1 785 489 kg. Omgerekend in kg totaal Vleesomzet in 1953. Diersoort. 1 200 11 100 1 200 12 308 016 12 000 2 693 767 12 329 616 8 100 9 413 249 21 900 13 500’ 127 500 120 690 175 601 390 50 6 400 22 805 2551 27 2151 21 090 70 670 4 927 450 977 948; 10 749 770 650 813 86 025 225’ 5 040 Hele dieren. I dieren. 1 620 24 300 75 350 825 3 2 2 949 18 Kwart dieren. 7 632 755 39 969 216 7 Levend vee: Varkens Groot vee Klein vee 2 900 2 700 22 822 21 440 16 308 393 814 35O| 300 540 700 1 900 2 690 1 020 75 600 625 500 95 1 879 2 229 671 12 938 683 17 622 11 626 Vernietigd: afkomstig van dieren geslacht te I o o SA I o o 1 560 75 176 365 13800 kg; 1 125 kg; 2 600 kg- 360 kg; 175 kg. o o 8 N N x; 8 m 3 800 9 300 34 130 - E O c 8 J3 5 C2 E jg N N O <u - o H 47 700 In kilogrammen (gedeeltelijk geschat). Afkomstig van dieren geslacht te Runderen Eenhoevige dieren Kalveren Varkens Schapen en lammeren Geiten Vleeswaren Totaal w.o. bestemd voor het buitenland Runderen997 500 kg; Kalveren 380 100 kg; Schapen344 970 kg 150 7 440 21 420 Diverse wagens Vaten Diverse partijen 956 429 2 235 196 12 961 143! 18 730 en kwart dieren in 1953 (Binnenlandse). Runderen: wegende 150 kg of meer geslacht gewicht 35 tot 150 kg minder dan 35 kg Eenhoevige dieren: wegende 150 kg of meer geslacht gewicht 35 tot 150 kg minder dan 35 Varkens: wegende 100 kg of meer geslacht gewicht 15 tot 100 kg minder dan 15 kg Schapen en lammeren C'Cj Ck£ E 3 u ÖS-E H o öo 828 964 86 225} 6 400; [26 935 6 276 443 29 403 973 33 675 2) w.o. bestemd voor diergaarden e.d. Runderen Kalveren Eenhoevige dieren Schapen Geiten 826 414 85 925 6 400 2510 17 48513 315;29 346988 o S8 00 ÖS 16 353 3 001 600: 24 229 1 025' 1 245 723 12 620 2 130 723

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 129