J, lil 5 2 il Ss f o Lijst no. 6. 1 315 513 45 18 520 Totaal Lijst no. 7. 3 342 Totaal Lijst no. 8. 1 046 Totaal Lijst no. 9. 6 506 Totaal Lijst no. 10. Wethouders. 1 009 Totaal 17 092 497 365 50 63 36 14 68 34 18 100 36 20 16 13 16 5 22 3 52 6 087 93 43 20 121 40 12 27 63 3 222 67 53 847 23 139 955 13 22 23 33 5 6 7 8 9 10 IA IB 2 3 4 103 735 5 107 61 894 40 577 47 586 26 191 18 520 3 342 1 046 6 506 1 009 16 9 6 7 4 Katholieke Nationale Partij. Lissa Nessel, R. C. A. F. J. van Du Ry van Beest Holle, P Schroots, L. M. J Keunen, J. R. M Fontane, mej. H. H. M. Saraber, F. H Zonnenberg geb. Van Gemert, L. J. M. Truffino, L. P. M Pieters, mej. M. A. A Gereformeerd Politiek Verbond. Groenevelt, E. J Helden, M. van Bos, H 8 83 Het totale aantal uitgebrachte geldige stemmen was 315 513, de kiesdeler 315 513 45 7 011. Het Centraal Stembureau heeft, met toepassing van de desbetreffende artikelen van de Kieswet, toege kend: Tot lid van de Raad werden door het Centraal Stembureau bij besluit van 2 Juni 1953 benoemd ver klaard (vergelijk de samenstelling van de Gemeente raad op 1 Januari 1954 zoals vermeld op blz. 3): Lijst 1 A: D. Buys, mej. F. ten Cate, C. P. Damme, C. A. M. Diepenhorst, A. J. van Hagen, G. W. Hijl- kema, mej. Mr L. W. van Lindonk, W. H. A. Nuij, C. H. P. W. van den Oever, W. A. Rensen, Dr B. van den Tempel, Dr E. J. Tobi, A. C. Toet, A. van Velsen en J. van Zwijndregt. Lijst I B: H. F. A. Haffmans. De heer H. F. A. Haffmans heeft zijn benoeming evenwel niet aange nomen. Bij besluit van de Voorzitter van het Centraal Stembureau van 25 Juni 1953 werd in de vacature Haffmans benoemd verklaard mevr. A. C. Mayer- Landmann (lijst IA), die haar benoeming heeft aan genomen. Lijst 2: Ir L. J. M. Feber, N. F. A. Vugts, Th. M. Dresmé, Mr J. G. M. Broekman, A. C. M. Weijters, Mr H. Schürmann, F. H. M. Lem, Dr Mr J. A. M. van Staaij en mej. Mr M. H. Walhain. Lijst 3: Jhr Mr J. M. M. van Asch van Wijck, H. Smitskamp, Mr J. van Aartsen, J. Dubbeldam, Mr J. J. Hangelbroek en W. Verburg. Lijst 4: D. W. Dettmeijer, Mr G. L. Mens Fiers Smeding, mevr. E. van den Bosch-De Jongh, K. J. Nieukerke, mej. Mr J. J. Th. ten Broecke Hoekstra, Mr A. J. Dankelman en F. D. Bastet. Lijst 5: N. Veldhoen, H. Swart, Mr G. J. de Lint en P. J. de Mos. Lijst 6: P. P. J. Metscher en G .van Praag. Lijst 9: Ir R. C. A. F. J. van Lissa Nessel. College van Burgemeester en Het College van Burgemeester en Wethouders was op 1 Januari 1954 als volgt samengesteld. Burgemeester: Mr F. M. A. Schokking; Wethou ders: Ir L. J. M. Feber, Th. M. Dresmé, C. H. P. W. van den Oever, J. van Zwijndregt, Mr J. van Aartsen, D. W. Dettmeijer. Vrijzinnig Democratische Bond. Lamsvelt, G. A Til, P. van Baer, P. L. A. R. van Larsen, G. A Rienstra, Y 8 Staatkundig Gereformeerde Partij. Dis, C. N. van Ligthart, A. G Weiss, A Communistische Partij Nederland. Metscher, P. P. J Praag, G. van Hovens, H. N. W Loof, B Keekem geb. Coerts, E. H. van Nodelijk, A. M Elk, Q. A. G Koert geb. Mulder, A. C. van Meersbergen, P. C. W. van Grelinger, H Staveren geb. Van Demen, Ph. van Duin, L. van Roeten, J. W Leeuwe, J. de Beek, G. van Hess, P. J Bijl, J Vink, G Worm, C. van der Touw geb. Zondervan, J Partij van de Arbeid Partij van de Arbeid Katholieke Volkspartij Anti-Revolutionnaire Partij Volkspartij voor Vrijheid en Demo cratie Christelijk-Historische Unie I Communistische Partij Nederland Staatkundig Gereformeerde Partij i Vrijzinnig Democratische Bond Katholieke Nationale Partij Gereformeerd Politiek Verbond

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1953 | | pagina 12